Bestyrelse

BESTYRELSEN 

 

Vi har en bestyrelse for indskrivningsområde 2.

Derudover har vi i Universet et forældreråd bestående af :

 

Forældre rep.

 

Der bliver valgt nye forældreråds repræsentanter til næste forældre møde

 

Personale rep.

Marianne Nexø (børnehavehuset).

 

Pædagogisk leder

Susanne Henriksen.

 

Områdeleder

Henriette Flændsdal