Bestyrelse

BESTYRELSEN 

 

Vi har en bestyrelse for indskrivningsområde 2.

Derudover har vi i Universet et forældreråd bestående af :

 

Forældre rep.

 

Vicki:         mor til Sif

Rie:           mor til Magnus

Benjamin:  far til Silja

Lasse:       far til Emmily

Mette:       mor til Cecilie

Ann:          mor til Villum

Charlotte:  mor til Magnus 

 

Personale rep.

Marianne Nexø (børnehavehuset).

 

Pædagogisk leder

Susanne Henriksen.

 

Områdeleder

Karina Carstensen (kontor på Charlotteskolden).

 

                                               

 


 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 18. marts 2018, kl. 06:31.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://universet.htk.dk/Bestyrelse.aspx