Referat 01.02.12

Bestyrelsesmøde i Universet d. 1/2 2012.

  Til stede: Dan (Rasmus), Kenni (Klara), Brian (Ida),

Marianne (medarb), Grethe (medarb) og Susanne (leder).

 

Godkendelse af ref.:                               Referat godkendt.

 

Nyt fra områdebestyrelse:                     Ikke noget nyt.

 

Nyt fra leder:                                           Vores budgetter blev ved starten af 2012 nulstillet. Dette fik Susanne til at skynde sig at indkøbe bl.a. Borde til grupperummene i børnehavehuset og en rytmiklarve til lillegruppen + flere ting/beskæftigelsesmaterialer vi vil få brug for hen over året. Dette betød at vi i stedet for at gå ud af året med et kæmpe overskud, gik ud af året med et lille overskud (som kommunen så inddrog).

                                                                 Susanne kunne så fortælle at kommunens inddragelse af barselspengene ikke var lovligt (det havde fagforeningen konstateret). Og disse penge skulle vi egentligt have tilbageført, men de vil nok gå op med nulstillingen af budgetterne.

                                                                 Det er desuden vedtaget at Universet og Solhøj skal slås sammen i ugerne 28 og 29 i sommerferien, så der i disse uger kun vil være åbent i et hus, hvilket hus det vil dreje sig om vides ikke. Der vil være personaler fra begge huse.

                                                                 Vi vedtog at fremover vil kolonien komme til at ligge i maj måned (såfremt der vil være økonomi til det), dette for at kunne arbejde med de relationer der på en koloni vil blive dannet og for at arbejde videre på de gode oplevelser man sammen har haft. Dette kommer til at betyde at den nuværende skolegruppe ikke vil blive tilbudt en koloni. Det vil personalet kompensere for ved at give dem en anden oplevelse i forbindelse med afslutningen.

 

Kommende madordn:                            Vi har kunnet konstatere at personalets indsats med at få folk til at betale til madordningen har ført til at kun 13 børn ikke har betalt. Vi blev derfor enige om at forsøge i endnu 3 måneder. Der var en bred enighed om at frugt/maddagsordningen generelt var en god og billig ordning, vi talte om hvordan vi kunne gøre det mere synligt overfor forældrene hvad de fik for pengene. Der blev talt om plancher og nogle fra bestyrelsen (husker ikke lige hvem) lovede at prøve at udfærdige en planche. Brian lovede at finde ud af om det var muligt med en bankoverførelse, så forældrene kunne betale automatisk via PBS.

 

Forældremøde:                                       forældremødet kommer til at ligge den 10 maj. Fremover skal vi vælge et forældreråd i huset, da vi ifølge den nye struktur er at betragte som en stor institution i området med flere afdelinger. Dette medfører at der i vores hus skal vælges en person, der skal sidde i områdebestyrelsen. Det bliver så forældrerådets opgave at ”klæde” denne person godt på til at varetage hele husets interesser.