Referat 03.06.15

                                                 Forældremøde. Universet 3. juni 2015

 

·         Deltagere: Marianne (Universet). Susanne (Universet). Benjamin (far til Silja, Stjerne st). Ann (mor, Villum, Lille gr.). Rie (mor Magnus, St.gr.). Vicki (mor, Sif, Stjerne st.). Lasse (far, Emily, mini gr.). Mette (mor, Cecilie, ml. gr.)

·         Afbud: Charlotte (mor, Magnus mini gr.)

·         Referent: Mette

 

 

1.       Hvem er vi (præsentation of os selv)

2.       Tavshedspligt

3.       Områdebestyrelsen

4.       Nyt fra Susanne inkl. Økonomi

5.       Marianne fortæller om afslutningen på årets læreplans arbejde

6.       Sommerfest

7.       Andet

 

Ad 1, 2 og 3:

·         Kort introduktion af alle medlemmer – nye som gamle.

·         De nye medlemmer der ikke har underskrevet tavshedspligt gjorde det. Susanne/Marianne skitserede kort baggrund og vigtighed af dette.

·         Områdebestyrelse: Valgt: Mette. Suppleant: Vicki. Møder områdebestyrelse: 1. sept., 16. nov., 9. feb., 2. juni

 

Ad 4: Nyt fra Susanne

·         Økonomi: 31% brugt af budget. Dog er der endnu ikke fratrukket de manglende normeringer (85.000 kr).

·         Ansat ny pædagog på månestuen. Starter 1/7. Og Camilla er tilbage 1/7

·         Der er lavet en aftale med idrætskonsulent, Christian. Han skal kigge på indretningen af husene samt legepladsen

·         Der er sat penge af fra kommunens side til trådløst internet. Uvist hvornår det implementeres.

 

Ad 5: Årets læreplans arbejde

·         Marianne fortæller: Pædagoger Mette og Marianne har som en del af læreplansarbejdet, fremlagt SP-Plan Maja (pædagogiske konsulent) og andre kollegaer (fra blandt andet ABC huset og solhøj). Rigtig god feedback og positiv respons på fremlæggelsen.

·         Ny sprogvurderings-proces er implementeret. Denne foretages på alle 2-sproget børn og dem, hvor der er en ”bekymring”. Den nye proces er meget nemmere at anvende. Desuden anvendes samme proces på alle trin (SFO, Skole)

 

 

 

Ad 6: Sommer fest

·         Tema: Krop og bevægelse. Masser af aktiviteter

·         Vi mødes alle kl 16 og hjælper Lasse med nummerering af gaver samt opstilling af popcorn etc.

·         Susanne sætter en ”sommerfest” seddel op i husene så alle husker dagen (og at tage kontanter med) og at man stadig er meget velkomme til at indlevere gaver til tombola

·         Lasse tager kontanter med (10’er og 20’er) og Susanne har også lidt ”i kassen”

·         Lasse har sørget for sumobrydnings-outfit (til voksne og børn). Vil være en af aktiviteterne man kan prøve

 

Tombola:

·         Opslag blev lavet og ophængt for nogle uger siden vedr. bidrag til lotteri. Meget begrænset tilbagemelding. Der er stadig gaver fra sidste år.

o   Susanne og Marianne går i kælderen og finder hvad der er fra sidste år

o   Lasse har via sit netværk fået flere gaver ind

o   Mette tager en tur i Toys-R-Us og Fætter BR og spørger

 

Mad, popcorn, slush ice:

·         Susanne spørger Jane om vi kan låne popcorn maskinen

·         Lasse spørger Selma’s far – ellers køber vi selv vand, øl til at sælge

·         Plan for aftenen:

17.15 – 17.45: Spisning

17.45 – 18.45: Aktiviteter inkl. Tombola, popcorn og slush ice

18.45 – 19.00: Kage

 

·         ”Bar” plan/ansvar:

·         Tombola: Benjamin og Lasse

·         Popcorn: Ann, Rie

·         Øl, vand, slush ice: Mette og Charlotte

 

Ad 7: Andet

·         Ann har kontaktet sin mulige ”julemand”. Dog uden positivt resultat. Hun forsætter sin søgning på nettet. Budget ca. 1.500 kr. Han skal komme den 11.december - eller en anden dag efter det (helst formiddag) – dog inden julefest d 14 dec. Krav: Han skal helst kunne et par julesange… J

·         Julefest: 14. december

·         Bedsteforældre dag: 30 oktober

 

 

·         Næste møde: 8 oktober kl 19.00