Referat 02.09.16

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2016

 

Til stede. Conny, Tina, Mette, Helle og Karina

Afbud: Tanja, Mette og Anna

Fraværende: Mikkel og Janni

 

Referent: Karina

Referat godkendt

 

Næste møde er d. 2. juni, efter valg til bestyrelsen som ligger i maj, og foregår i de enkelte institutioner.

 

Budget 2015 og 2016:

 

Budget 2015 endte i balance med et lille mindreforbrug på 87.000 kr

Budget 2016:

Børnetallet er stadig noget svingende i HTK. Det betyder vi følger det tæt, da området skal af med penge hvis vi ikke holder børnetallet. Såfremt vi skal af med penge, forsøger vi at hente dem ved fx ikke at besætte ledige stillinger og barselsvikarer.

 

Der er indført kontrolleret ansættelsesstop i kommunen. Det betyder at vi for hver stilling der bliver vakant skal aflevere en månedsløn til kommunen. Ansættelsesstoppet er indført, da BURC har et merforbrug på over 30 mio. kroner, som hovedsagligt skulle en stigning i meget dyre anbringelser af børn og unge.

 

Selsmoseskolen rives ned og der skal bygges et nyt børne- og skole hus. Samtidig bliver Selsmoseskolen og gadehaveskolen lagt sammen, men en fælles overordnet ledelse.

De to institutioner i Taastrupgård (Solsikken og Taastruphøj) flytter over i det nybygget hus, og bliver en del af skolen. Hvordan ledelsesstrukturen bliver vi ved ikke endnu.

Beslutningen om sammenlægningen er taget i et forsøg på at øge indsatsen i forhold til de udsatte børn og familier kommunen har i Selsmose- og Gadehavedistriktet.

Samtidig opsiges de lejede lejemål som institutionerne i Taastrupgård har til huse i.

 

Ekstra lukkedag i 2017: Da d. 23.12 2017, falder på en weekenddag skal bestyrelsen finde en ekstra lukkedag i 2017. Det bliver fredag d. 22.12

 

Møderække i 2016/2017:

 

d. 2.6 ABC Huset

d. 13.9 Stenmøllen

d. 30.11 Taastrupvang