Nyhedsbrev sep. og okt

Nyhedsbrev for børnehuset Universet september og oktober 2016.

 

Først skal der lyde et velkommen tilbage til alle jer der er tilbage fra sommerferie, vi håber i har haft en dejlig ferie. Og til jer der har ferie nu kan vi jo bare sige det er vi nok lidt misundelige på, men på den anden side er det også super dejligt at være tilbage og være sammen med jeres dejlige børn igen.

Vanen tro tager personalet på personaleweekend i år ligger weekenden allerede fra 16. september til 18. september da htk. har valgt, at ændre års hjulet for vores kommende læreplansarbejde. Til jer der ikke før har oplevet en personaleweekend kan vi fortælle at vi på denne weekend laver hele næste års kommende læreplan med underordnet temaer samt læringsmål for de enktelte gr. Det betyder at der ikke vil være fast personale i Universet fredag den 16. september fra kl. 13.00. Huset vil være dækket af vikarer. Sammen med nyheds brevet er der en seddel som i bedes udfylde og aflevere, så vi kender omfanget af de børn der skal passes.

 

MADDAGE: vi laver mad på tværs af husene 14.9.16 og 14.10.16

 

Vuggestuehuset.

Lige en lille bøn, vi ser en del rå gulerødder i børnenes madpakker om mandagen, sundhedsstyrelsen anbefaler ikke rå gulerødder til børn under 3 år, derfor er ønsket at i respekterer dette, ellers stor ros til madpakkerne J .

I de kommende 2 mdr. vil vi arbejde med rim og remser, vi skal på biblioteket og låne bøger, som vi skal vi skal bruge til dialogisk læsning. Vi deler børnene op efter udvikling i små lege/læse grupper. Vi vil synge de samme sange i de små gr. så det bliver genkendeligt. Vi sætter ord på alt vi gør og vi inddrager bevægelseslege i grupperne, vi skal ud på små ture og tale om alt hvad vi ser og gør.

 

Børnehavehuset.

I de kommende 2 mdr. vil vi arbejde med sprog det betyder at børnene vil inddeles i små grupper hvor vi sætter ord på at legen starter og slutter, at vi  alle er børnehave kammerater og at man stadig er venner selv om man ikke lige leger sammen, men at vi taler ordentligt til hinanden og øver os i at spørge om vi skal lege sammen og hvis ikke at vi så siger fra på en ordentlig måde. Vi vil også ha stører fokus på dialogisk læsning og her vil vi bruge de små lege gr. til også at lave rim og remser i.

Stor gr. er i fuld gang med førskole arbejdet så hos dem er der flere regler end vi plejer J de øver sig i at holde rigtigt på blyanten og at skrive deres navn og alle bogstaverne, de laver matematik ved at tale om hvor mange der er i grupperne og hvor mange forskellige farver kopper og tallerkner eksempel har.

Også her arbejdes der med dialogisk læsning og her er de i gang med Ole Lund Kirkegaards bøger, som er sjove kapitel bøger, så de også lære at historien fortsætter senere. Der leges også med sprogposer og bruger bevægelseslege for at regulere børnene op og ned i arousal.

 

Til slut vil vi ønske alle jer der har fødselsdag i de kommende 2 mdr. et stort Tillykke med jeres dag, der skal også lyde et tillykke til jer der har haft fødselsdag i ferien J

Til allersidst velkommen til jer der er startet i Universet, vi håber i bliver lige så glade for at være her som vi er J