Nyhedsbreve 2012

              Børnehuset Universet`s nyhedsbrev for januar og februar 2012.

 

Først vil vi gerne takke alle jer der har gjort brug af vores institutioner inden fusionen og efter fusionen. Og ønske jer en rigtig god jul samt et godt nytår.

Vi er godt klar over, at det har været et turbulent år for os alle. Heldigvis lysner det i 2012 og vores ombygninger skulle blive færdige.

Og vi får flyttet børnene, så der er et børnehavehus og et vuggestuehus.

Vi vil beholde børnene i vuggestuehuset til de udviklingsmæssigt, er parate til at agere i en børnehave. Det betyder at børnene vil blive i vuggestuehuset indtil de ikke bruger ble og ikke sover til middag mere, det kan også være at barnet af andre grunde har brug for at blive lidt længere i de trygge rammer. Men vores pædagogiske tankegang, om mesterlæren vil stadig være den pædagogik, der ligger som fundament, i vores institution.

Det vil være i vuggestuehuset, der åbnes og lukkes så de yngste børn, ikke skal gå mellem inst. med deres ting.

Derfor beder vi, de af jer der har lyst og kan, afse et par timer den 28-12, om at komme og give en hånd med, at flytte inventar mellem husene.

Der vil være morgen mad kl. 8.00 og vi begynder arbejdet kl 9.00

Kom og vær med, jo flere vi er, jo hurgtigere er vi færdige. MEDBRING GRENE VÆRKTØJ

I vuggestuehuset vil der være:

Et vuggestueteam bestående af

Pædagogerne Brigitte-Heidi-Louise-Sanne og til februar Stine som kommer tilbage fra barsel.

Medhjælperne Havva-Havva-Camilla

Der vil ca. være 50-55 enheder.

I børnehavehuset vil der være:

Et børnehaveteam bestående af.

Pædagogerne Christina-Grethe-Mette-Marianne.

Medhjælperne Sevim-Ülkü og Fie i kvote job.

Der vil ca. være 40 -50 enheder.

Derudover er der ansat :

Køkkenmedarbejder Jette

Medhjælper Medina (på barsel)

Leder Susanne

De 2 team gælder fra 1-1-2012 til 1-5-2012 hvor 20 børn går i skole J

Fra 1-1-2012 vil børnehuset Universet være normeret til 100 enheder .

De børn der skal flytte hus eller voksne vil få direkte besked.

Men da vi flytter mellem husene d. 28-12 beder vi jer tømme børnenes pladser helt inden juleferien så vi ikke skal flytte tøj.

Angående eftermiddagsmadordningen vil bestyrelsen på deres møde i januar tage stilling til, om ordningen skal stoppe. Bliver den det, er det med virkning fra 1. april.

Der har det sidste år, været under 50% der har betalt for ordningen. Det har vi som institution ikke råd til.
Derfor giver vi det en sidste chance, de første 3 mdr af det nye år. Så vi henstiller til, at I alle betaler. Via ordningen får jeres børn, eftermiddagsmad hver dag + 3 maddage dette svare til 0,69 øre pr. måltid.
Det tror vi ikke nogen af jer kan gøre billigere.

Den kommende læreplans tema for første halvår, vil være krop og bevægelse.
I januar er det børnehavehuset der har tumlesalen og grupperne vil på skift tage derned.

Ellers vil husene have fokus på at lære hinanden godt at kende og det at guide børnene så de får ejerskab af begge huse.

Vi vil forsat have fokus på sociale spilleregler: Vi har en del børn som ind imellem har svært ved at overholde aftaler, derfor sætter vi ekstra fokus på det at være en god ven og det at have en god ven.

Vi skal lære at behandle hinanden, som vi gerne selv vil behandles.

Vi ønsker alle børn der har fødselsdag i januar og februar tillykke med fødselsdagen, vi håberIi får en fantastisk dag.

Til Slut ønsker vi Zirin, Yusuf, Michael og Mikail, velkommen i Universet vi håber I bliver lige så glade for at være her som vi er.

En kæmpe stor tak til alle, for stor tålmodighed under fusionen J

God Jul og godt nytår til alle store og små

Vi glæder os til et nyt og spændende år, i jeres selskab.

 

 

 

 

 

 

                                 Universets nyhedsbrev marts april maj 2012.

 

 

Så er det endelig lykkes os at få vores pædagogik op at køre, sådan som vi har ønsket det, lige siden vi fik af vide at vi skulle fusionere.

Det har bestemt været op ad bakke i nogle perioder, men sammen har vi alligevel fået det til at fungere. Vi takker jer for jeres tålmodighed, og håber samtidig at i har kunnet se forandringen til den gode side. Vi har navngivet grupperummende i vuggestuehuset, så de ikke skal fortsætte med at hedde lille gr. mellem gr. osv. De er kommet til at hedde. Månen, som er den 1 stue ved indgangsdøren, Stjernerne, som er den midterste stue. Og Solen som er den bagerste stue hvor mini gr. holder til.

Her i foråret er vi i gang med læreplaner over krop og bevægelser, derfor tager vores aktiviteter udgangspunkt i dette, vi vil tage på små ture hvor vi går rundt og udforsker vores nærområde.

Børnehaven vil gøre brug af tumlesalen. Men legepladsen bliver uden tvivl vores nærmeste udviklings zone, i forhold til at bruge kroppen. Og så vil vi også sætte fokus på temaet forår og påske.

 

I både vuggestuehuset og i børnehavehuset vil der i den kommende tid blive lavet marte meo.

Marte meo betyder ved egen kraft, og lægger vægt på det positive samspil i relationen mellem mennesker.
Det er en metode hvor der video filmes i ca 10 min. Pr. gang. Derefter redigeres filmen og man finder der hvor der er et positiv samspil. Dette samspil er det, vi samme ser efterfølgende. Så vi derved kan lære, hvor det er vi får den positive kontakt, som er den vi gerne vil have mere af.

Her i Universet er både pædagogerne Stine og Sanne uddannet i marte meo metoden. Det vil være dem der filmer i børnegrupperne.

Derudover vil Elsebeth, som også er marte meo pædagog og ansat som praktisk pædagogisk vejleder i HTK filme de voksne i vores samspil.

Som forældre vil I blive spurgt, hvis jeres barn skal deltage i et forløb, og i vil også skulle skrive under på at det er ok. Alle andre børn, der ikke er i et videoforløb, vil kunne være i f.eks.  baggrunden af et klip. Hvis jeres børn ikke må filmes beder vi jer sige det til personalet.

Formålet med marte meo forløbet er, at vi bliver bedre til at støtte op om det enkelte barn. Samt inkludere børn og voksne i fællesskabet.


I år skal der igen stemmes om madordningen i vores daginstitution, Det er jer som forældre der skal stemme og hvert barn har en stemme. Ved stemmelighed er reglen, at madordningen til børnehavebørnene effektueres. Der skal stemmes til maj og indtil videre vil afstemningen nok ske samtidig med forældremødet den 10.maj.

 

Eftermiddagesmad: i forbindelsen med indbetaling til eftermiddagsmad har bestyrelsen besluttet at i stedet for kuverter til indbetaling, nu skal indbetale direkte til dem via netbank eller bank overførsel. Der kan indbetales hver mdr, hvis man ønsker det eller hvert kvartal hvis man ønsker det. Prisen er stadig 100 kr. for 3 mdr. eller 33,50 kr. pr. mdr. Den nye konto hedder. Reg nr. 6819

Konto nr. 1032330  husk at skrive barnets navn på som indbetaler.

Første gang der skal indbetales er 1-4-2012.

 

Maddage de kommende 3 mdr er.

Den. 14 marts. Månen og lille gr. lave mad.

Den. 18 april. Stjernen og mellem gr. laver mad.

Den. 23 maj. Solen og stor gr. laver mad.

 

Der vil blive lavet mad i begge huse da maddagen jo går ud på at børnene er med i hele processen.

Og vi tror det kan været svært at få ejerskab af dagen, hvis man ikke kan se maden blive lavet. Da alle jo ikke er med hver gang. Men kun kan se og dufte hvad de andre har gang i.

 

Så beder vi jer, om at børnene ikke har legetøj, mobiltelefoner, og kort osv. med i inst. Vi har rigtig mange konflikte børnene imellem, der omhandler medbragt legetøj. Hvis børnene har legetøj med på vej i inst. så lad det enten ligge i bilen, eller at i forældre får det med jer ud af inst om morgen.

 

Angående koloni har vi på sidste bestyrelsmøde besluttet at kolonien flyttes, så den afholdes i maj i stedet for april.
Dette skyldes at vi jo har fået vokseværk, og derfor ikke kan tage af sted med både mellem gr. og stor gr. samtidig.

Så for at der skal være et formål med at tage af sted på koloni, vil vi hvis vi får buget til det, tage af sted med den kommende stor gr. i maj.
Som så vil ha et helt år efter kolonien til at bygge videre på de relationer de laver på kolonien, og som de skal videre i skole med.

 

Husk områdets lukkedag den 16 marts og de 3 dage før påske.

 

 

Mange forårs hilsner

Fra Universet J

 

 

 

 

 

 

 

Universets sommernyhedsbrev for juni juli august 2012.

 

 

 

Først en tak til alle der deltog i Universets forældremøde og en tak til alle jer der har stillet op til universets nye forældreråd.
Forældrerådet er.

Område rep. Louise mor til Martha i mellem gr.
Forældre rep. Dan (far til Rasmus lille gr.) Morten (far til Liva og Charlie fra måne stuen.) Jane (mor til Christian fra mellem gr.) Julie (mor til Tino fra stjerne stuen.) Katja (mor til Julius fra stor gr. Og Elias fra stjerne stuen.)

 

Her i foråret har I stemt om madordning til jeres børnehavebørn.

Resultatet blev ja til fravalg af madordning.

Der var kun 3 stemmer for mad og hele 31 imod madordningen.

Tak for jeres store stemme procent.

 

Pt ser fordelingen af personalet sådan ud.
Månestuen: Stine (pædagog) Louise (pædagog) Havva (medhjælper)

Stjernestuen. Heidi (Pædagog) Brigitte (pædagog) Camilla( medhjælper)
Solen: Christina (pædagog) Sanne (pædagog) Sanne deles mellem solen og lille gr. Shilla( pau stud.)

Lille gr./ Mellem gr. Sanne der også er i solen (pædagog) Grethe (Pædagog) Mette (pædagog) Havva (medhjælper)

Stor gr. Marianne (pædagog) Sevim (medhjælper) Fie (kvortejob)

 

Der er flere forældre der efterspørger konto nr. til eftermiddags maden.

Konto nr er: 6819 1032330 og kontoen ejes af Brian (far til Ida på måne stuen)

Prisen på eftermiddag mad og maddage til børn der er fyldt 3 år er : 33.33 kr. om mdr. eller 100 kr. i kvartalet eller 400 kr. en gang om året. Husk at påføre jeres barns navn.

(Vuggestuen børn har fuld forplejning med i daginstitutions prisen.)

 

Maddag i juni er den 20. det er månestuen og lille gruppen der laver mad til alle i institutionen.
Der er ikke maddag i juli og august.

 

Her i sommer vil husene være slået mere sammen end vi plejer at være. Børnehuset vil først være åbent fra kl. 9.30 og lukke igen fra kl. 15.00. Vi skal nok orientere jer med opslag, om de uger det drejer sig om.
I ugerne 28 og 29 vil daginstitutionen Solhøj være lukket. De børn og voksne der skulle være i Solhøj i disse uger vil være her i universet sammen med os. Vi glæder os til at lege med dem.

Da det er et kæmpe puslespil at få sommerferie planen til at gå op, og der er mange der endnu ikke har afleveret feriesedler, kan der i perioder af sommeren forekomme at vi ikke vil være så mange voksne. Men vi vil igen i år lave forskellige uge temaer.

Da der er mange nye børn der har fået plads i Universet i løbet af sommeren vil vi også bruge sommeren på at køre nye børn ind.

Så til jer forældre, hjælp os med at gøre børnenes dag nemmere ved at I husker at de er smurt med solcreme om morgenen når i kommer og der er navn i alt, også solhatten og madkassen. Det gør det meget nemmere hvis det er en anden voksen end deres primær voksne, der skal eks. Spise med børnene.

 

En efterlysning fra vores køkkendame (Jette) har nogle af jer rabarber i haven i ikke selv får spist, modtager vi meget gerne, dette gælder alt frugt og grønt.

 

Vi modtager også gerne bambus pinde til evt. snobrød.

 

 

Vuggestue grupperne Stjernerne og Månen :

 

Her i juni er vi ved at forberede os til sommerfesten. Vi øver og klippe klistrer.

I løbet af sommeren vil vi tage på ture. Dyregården i Albertslund, biblioteket og ture i området.

Vi laver små læse- og legegrupper, både ude og inde. Det gør vi bl.a. for at styrke børnenes sprog.

Vi vil lege med vand på legepladsen, når vejret er til det. Så husk tøj til vejret, både regntøj, gummistøvler og sommertøj.

Vi laver Sankt Hans bål.

På fredag laver vi bål med pølser og brød til frokost.

Det er vuggestue Månen og lillegruppen der laver mad til maddagen d. 20 juni.

 

 

Minigruppen :

 

Vi arbejder med sociale kompetencer og har fokus på at have det godt med hinanden, og hvordan vi behandler og snakker til hinanden.

Desuden vægter vi at komme på ture og få nogle gode oplevelser sammen ude af huset.

Endvidere vil vi besøge børnehavehuset mere og måske spise frugt derovre.

Til samling vil vi arbejde motorisk, både fin- og grovmotorisk. Vi vil klippe med sakse, tegne og male. Og lave forskellige bevægelseslege.

 

 

Mellemgruppen :

 

I mellemgruppen er vi i fuld gang med at forberede os til sommerfesten. Vi øver os og glæder os til at optræde.

Vi arbejder med vores ”vend ryggen til de grimme ord” –kampagne og øver os i de sociale spilleregler.

Derudover stimulerer vi vores grov- og finmotorik rigtig meget. Vi giver hinanden massage, leger sanglege, motoriske lege, trækker perler på snor, klipper og alt muligt andet.

 

 

Storegruppen :

 

Vi synger og bevæger os. Bliver bevidste om vores kroppe, ved at bevæge os og sætte ord på. Lege stafet og andre motoriske lege.

Gøre indtryk til udtryk. Og tegne vores ansigter og kroppe.

Vi forbereder os til sommerfesten. Snakker om hvad vi skal lave og hvordan. Laver rekvisitter mm.

Vi bruger meget tid på, at snakke om hvordan vi taler til hinanden.

Der vil blive nogle ture i nærmeste periode og I skal nok få besked om hvorhen og hvornår.

 

 

 

  Vi siger TILLYKKE til Charlie, Leyla, Elias,  Mille, Ida, Isabella, Martha, Pelle, Yusuf, Albert, Esin, Vicca, Taj og Signe som har fødselsdag i løbet af sommeren.

 

 

 

 

 

 

 Universets Nyhedsbrev september – november 2012.

 

 

På kalenderen står der efterår, men vi nyder stadig solen dejlige varme.

Derfor er det vigtigt at i nu begynder at tænke, at jeres børn har brug for mere, forskelligt tøj her i overgangs perioden. HUSK  det er bedre at have for meget tøj med, end at mangle tøj og måske fryse.

Der er desværre en del børn der ikke har skiftetøj i deres kasser, det er meget beklageligt, og vi beder jer derfor sørge for at der altid er ekstra tøj til jeres børn. Inst. har ikke så meget lånetøj, at i kan være sikre på, at der lige er noget jeres barn kan passe.

 

Vi ser desværre også at der igen er legetøj med i inst. Vær søde at tal med jeres barn om at legetøjet skal blive hjemme, det giver mange konflikter i børnegrupperne, når et andet barn end ejeren har taget legetøjet. De voksne bruger rigtig lang tid på at lede efter forsvundet legetøj. Dette gælder ikke den bamse man sover eller trøster med.

Derfor ingen legetøj med i Universet.

 

HUSK LUKKEDAGEN FREDAG I UGE 42

 

Angående børnegrupper så er vi desværre så uheldig at Christina er langtidssyg, det betyder at fordelingen af personale vil blive anderledes end først meldt ud.

 

Sanne vil derfor blive primær pædagog i mini gruppen.

 

Grethe og Mette vil være primær pædagog for lille og mellem gruppen og Havva og en fast vikar.  ( Amanda frem til 5/10 og Ulku fra 5/10 og frem)

 

Marianne og Sevim har storgruppe børnene.

 

Vuggestuerne forbliver dem de hele tiden har været.

 

Har i spørgsmål angående jeres barn spørg endelig.

 

Onsdag den 12 september drager hele stor gr. på koloni, vi skal en tur til Bjergskovvej i Kirke Hvalsø.

Vi glæder os rigtig meget, vi skal bla. bruge kolonien på at danne tættere relationer,  lære at sige til og fra overfor hinanden, på en hensigt mæssig måde. Som gerne skulle komme børnene tilgode når de starter i sfo og skole om 8 mdr. Og hvem ved måske kommer de søde sørøvere på besøg ligesom de har været alle de andre år :-)

 

Efter kolonien starter hverdagen igen, det betyder at tirsdag den 23 oktober kommer Yvonne fra børnhaveklassen og lave før skoleting med stor gruppen, Yvonne kommer hver tirsdag fra kl 12.30 til 14.00  i 7 uger, derefter en pause hvor vi selv arbejder videre og derefter kommer Katrine som er den anden børnehaveklasseleder.

 

Voksne der er med på kolonien er Marianne-Sevim-Mette-Heidi-Susanne.

Mens vi er på koloni vil Stine-Camilla-Amanda og Line være de vikarer der er gennemgående i huset. Alle 4 piger kender huset godt.

 

Så er vi igen begyndt at bruge tumlesalen.( på Charlotteskolen)

Vuggestuehuset har tumlesalen torsdag formiddag frem til maj.

Her vil vi udnytte at vi indendørs kan udfordre vores grov motorik.

 

Børnehavehuset har tumlesalen om tirsdagen fra 11.30-13.45.

det vil være lille gruppen og mellemgruppen er gør brug af den i de perioder hvor børnehaveklasselederen er på besøg.

 

Der vil være nærmere info på tavlerne.

 

I vuggestuehuset er der sommeren over startet mange nye børn, og vi fortsætter med at køre nye børn ind frem til 1-10.

 

 Vuggestueerne starter nu med at have faste aktivitet dage, ligesom der var inden sommerferien. Mini gruppen er med, der hvor det er relevat og udfordrende, ellers kobler de sig på lille gruppens aktiviteter eller laver deres egne.

 

Vi vil i løbet af efteråret lave fællesspisninger i de enkelte huse eller grupper afhængi  af  tilslutning.

 

Husk allerede nu at minde bedsteforældre om at vi holder bedsteforældre dag som hallowin fest den sidste fredag i oktober fra  kl 14.30.

Indbydelserne kommer senere.

 

Maddag i september er: 20-9-2012

Madag i oktober er: 24-9-2012

 

Vi byder alle jer nye børn og forældre der er kommet i løbet af sommeren rigtig

velkommen i Universet, vi håber i bliver lige så glade for at være her som vi er.

 

Og til alle jer søde fødselsdagsbørn der har haft fødselsdag eller har i september og oktober. Rigtig hjertelig tillykke vi håber i har eller får fantastiske fødselsdage :-)

 

OBS OBS OBS

TIL ALLE DER HAR BØRN PÅ 3 ÅR.

Til slut minder forældrerådet om at i skal huske at indbetale frugtpenge.

På konto nr. 6819 103230

Der er rigtig mange der glemmer det.

 

Rigtig dejlig efterår til alle.