Nyhedsbrev oktober og november

Efterårsnyhedsbrev for Børnehuset Universet.

Oktober-November 2015.

 

 

Efteråret er i fuld gang og vi nyder det smukke farveskift, der sker når sommeren forsvinder og efterårets gyldne farver bryder frem.

Det er også årstiden for mange forkølelser. Det er derfor særlig vigtigt, at I har meget forskelligt tøj med til jeres søde børn, så vi kan hjælpe dem med hvilket overtøj de skal have på.

 

Fredag den 16.10.2015 skal børnehavehuset gøres klar til hoved rengøring. Vi beder jer derfor om at tømme jeres barns pladser. I er velkomne til at tage kassen med hjem. Dette vil også være en kærkommen lejlighed til at sortere i det tøj der er blevet for småt, samt få noget der er varmere med tilbage i kassen.

 

I vuggestuehuset er der gang i en masse indkøringer af nye børn. Der er en del familier, der er fraflyttet Høje Taastrup kommune, men til gengæld er der heldigvis også nye, der flytter til.

Natasja, vores nye vikar, vil derfor mandag, tirsdag, onsdag og fredag være i vuggestuehuset.

Der summer af liv og glade børn. Her i oktober er vi i gang med forberedelserne til den kommende bedsteforældredag. Da det ligger lidt tungt med tilbagemelding fra jer, vil de børn der ikke har afleveret kuverter have deres invitationer liggende på deres pladser. I må selv sende dem.

Vi klipper pynt og øver at holde rigtigt på saksen. Halloween handler derfor også om finmotorik J

I november starter vi så småt med at lave julehemmeligheder og vi fortsætter med at klippe og klistre. 

 

I Børnehaven er de ligeledes i gang med forberedelserne til bedsteforældredagen og de klipper og pynter op. Vi taler med børnene om årstiden. Vi snakker om, at det er efterår og vi ser at bladene og nødderne falder af træerne. Det er derfor vores mange egern har meget travlt med at samle mad til den kolde vinter. Nogle børn kommer meget tæt på, mens andre kun ser dem engang imellem. Der arbejdes meget med børnenes finmotorik. Vi klipper, maler, tegner og skriver og vi samler puslespil og laver perler.

Der arbejdes i alle børnegrupperne med de sociale spilleregler der gælder, når men leger sammen. Vi taler med børnene om venskaber og hvad det betyder at være venner. Samtidig vil der de næste par måneder være fokus på børns hukommelse. Det vil sige det at være logisk tænkende og at kunne omsætte tanker til handling samt referere noget man har oplevet tidligere, som ikke nødvendigvis er fantasi.

Den 1. november starter Rikke (Pædagog) i Lillegruppen. Rikke er ansat i ressourcetimer som vi har fået tildelt fra ministeriet. Hun er pt. ansat frem til december 2016. I kender i forvejen Rikke, da Rikke har været vikar i begge huset det sidste års tid.

 

Vi har igen i år været heldige at kunne komme i tumlesalen om fredagen. Da det er hele institutionen, der skal dele fredagen, beder vi jer tjekke om jeres barn skal af sted.

 

Den kommende læreplan der løber fra 1.10.15 til 1.6.16 vil som overordnet punkt omhandle børns personlige alsidige udvikling. Herunder har vi valgt at fokusere på venskaber. Personalet vil arbejde videre med de enkelte handleplaner for læreplanen på den kommende personale weekend som ligger  d. 6-8 november. Der vil derfor kun være vikarer i huset efter kl. 13 fredag den 6. november, da alle fastansatte deltager i weekenden.

 

Til slut beder vi jer sætte kryds i kalenderen den 14. december, hvor vi holder julefest fra klokken 14.30-17.00

 

Til alle jer, der har haft fødselsdag eller har her i oktober eller november ønskes I tillykke. Vi håber, at I har haft eller får en fantastisk dag.

 

Til jer nye, der kommer til: Rigtig meget velkommen i Universet. Vi håber, at Ii bliver lige så glade for at være her som vi er. J

 

Rigtig dejligt efterår til jer alle.