SP og læreplan 2014

SP og læreplan 2014.Vi har erfaret at børnene har svært ved at fordybe sig i leg. Børnene er svære at fastholde i en leg i længere tid, de flakker fra sted til sted og kommer ofte i konflikter.

Derfor er vores udfordring at styrke børnenes legekompetencer.

Dette er vores overordnede læringsmål, for første halvår i 2014.


Mål og udvikling.


Vores overordnede mål er at styrke børnenes legekompetencer.

Dette gør vi bl.a. ved at få kendskab, til børnenes fantasier og interesser og styrke disse. Vi læser, synger, leger sanglege, leger rolle- og parallellege og meget andet. Vi præsenterer børnene for aktiviteter hvor turtagning og sociale spilleregler er grundelementer.

Vi sætter struktur på hverdagen, eks. Børn kan vælge aktiviteter eller sted at lege, hvor vi fastholder dem i deres valg.


Tiltag i vuggestuen.

Vi laver legeskemaer, som giver de voksne overblik og struktur, så både børn og voksne får fokus på fordybelse i legen.

Vi vil styrke børnenes relationer, men også få øje på børnenes hensigter og intentioner og derved styrke relationen. Dvs. stoppe, vente og give plads for børnenes egne initiativer.

Være opmærksomme på børnenes udviklingsstadier, eks. Give den rette omsorg til det enkelte barn.

Vi vil lære børnene at bruge legetøjet relevant, ved at gå foran i legen og guide.

Vi vil lave læsegrupper.

Vi vil bestræbe os på at skabe gode fysiske rammer for leg, samt præsentere børnene for alderssvarende legetøj.

Tiltag i børnehaven.

Vi vil udvide vores dagsskema, som derved giver de voksne mere struktur, så muligheden for ro, læring og fordybelse opstår.

Vi vil give børnene forståelse for strukturen, så de bliver fastholdt i selvvalgte lege og aktiviteter.

Vi vil arbejde med de sociale spilleregler og især tonen børnene imellem. Hvordan taler vi med hinanden og give dem redskaber til en hensigtsmæssig kommunikation. Eks. Tydeligt vende ryggen til de grimme ord.

Vi vil arbejde med sociale spilleregler omkring afvisninger og tilvalg af hinanden. Bl.a. ved at sætte ord på de emotionelle udtryk.

Igennem vores anerkendende tilgang, sætter vi ord på børns intentioner, så de får forståelse for sig selv og andre.

Vi vil bestræbe os på at skabe gode fysiske rammer for leg, samt præsentere børnene for alderssvarende legetøj.


Tegn på læring:


  • Initiativ. Børnene tager selv initiativ til at lege med andre børn. Legene kan feks. være inspireret af temaer, vi har gennemgået i huset.

  • Lege uden voksenguidning. At børnene kan fordybe sig i legen, uden at der er behov for en voksen til at gå forrest og støtte.

  • Indlede, udøve og afsluttet. At børnene selv sætter og italesætter rammer for legen, hvorefter de, udfylder rammerne med leg og til sidst afslutter legen.

  • Bearbejder og genfortæller virkeligheden. Børnenes lege tager udgangspunkt i deres hverdag.

  • Inddrage det vi viser dem i legen. At børnene inddrager elementer fra dagligdagen. Eks. Hvis vi har leget ”Bjørnen sover”, så leger børnene bjørne efterfølgende.

  • Børnene fortæller om deres lege. At børnene italesætter deres lege, både overfor hinanden og de voksne.