SP-model 2016

Se SP-model

 

 

 

 

En overordnet fælles udfordring.

Et overordnet læringsmål.

Opretholdende faktorer.

Undtagelser

Tiltag.

 

SP- analyse.

Vores overordnede udfordring er at:

Mange børn giver udtryk for at de ikke har nogen venner.

De opretholdende faktorer:

Der er meget uro blandt børnene, som følge af mange konflikter.

Vi oplever at der blandt børnene er en ”MIG-kultur”.

En usund venskabskultur.

Vi oplever mange børn med negativt selvbillede.

Vores normalitetsbegreb har rykket sig.

Forældre der sætter normer for hvem deres børn må lege med.

Vi ser undtagelser når:

De voksne strukturerer sig.

Når børnehaven og vuggestuens lege/aktivitetsskema fungerer.

De voksne guider børnene.

Børn hjemmefra kommer fra en ”VI-kultur”

Forældre tilhører ”VI-kultur”.

Normalitetsbegrebet normaliseres.

Vi vil indføre følgende tiltag:

Sætte ord på børnene.

Mere struktur.

Legegrupper.

Få lege/aktivitetsskemaer til at fungere.

Skabe mere ro til fordybelse.

Fremhæve ”VI-kulturen”

Dialog med forældrene.

Voksenguidning

Fremhæve børnene positivt.

Højne børnenes selvværd.

Gøre opmærksom på udfordringen op ad til i systemet.

Målrettet pædagogik der rammer, det enkelte barns udviklingszone.

 

Vores overordnede mål er at alle børn føler sig som en del af fællesskabet og oplever at have en eller flere venner.

Vores delmål/tegn på fremskridt er at vi oplever at flere børn får et mere positivt selvbillede, hvilket kommer til udtryk i børnenes positive relationer.