Sommerferietema 2015

Sommerferie tema 

 

 

 

Tema i uge 27 farver:

Formål:

Formålet med farver er at børnene skal blive mere beviste om farver, hvad der er hvilke farve og hvordan vi bruger farverne i forskellige aktiviteter.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så både børnene i vuggestuehuset og i børnehave huset kan være med.

 

 

Metode:

Vi har på forhånd planlagt ugens aktiviteter. Og planlagt med køkkendamen hvilke farve vi skal have hver dag, så det passer med maden også kan blive dagens farve.

Vi har hængt en seddel op i vuggestuehuset og i børnehavehuset, om hvilke farver vi har hver dag, så børnene kan have dages farve på, på deres tøj.

De voksne har også dagens farve på.

 

Mandag har vi gul dag, hvor vi malede med den gule farve. Vi malede solsikker og sole.

Vi fik bananer og majs som er gult.

 

Tirsdag har vi grøn dag, hvor vi alle skal på tur i det grønne. Børnehavehuset spiser frokost i det grønne.

Vuggestuehuset skal have ærtesuppe til frokost og til frugt skal de have broccoli.

Børnehavehuset får ærter.

 

Onsdag er det blå dag, hvor vi skal på oplevelses tur på legepladsen. Vi skal fantasere at vi er ude og sejle på det blå hav, og svømme med fisk osv. Dette for også at bruge vores krop.

Vi putter blå frugt farve i brødet, så det bliver blåt og spiser vindruer til frugt.

 

Torsdag er det rød dag, hvor vi klipper røde mariehøns med sorte pletter på.

Vuggestuehuset får pasta med rød tomatsovs.

Til frugt er der vandmelon.

 

Fredag er det regnbue dag. Vi bruger alle 4 farver, som vi har koncentreret os om i ugens løb. Gul, grøn, blå og rød.

Vi skal lave aftryk af børnenes hænder og fødder i de 4 farver på et stort papir, som vi så hænger op i hvert hus.

 

 

Evaluering:

Børnene deltog godt i alle ugens aktiviteter. Vi havde lavet aktiviteterne sammen. Så de store kunne hjælpe lidt de små og de små kunne se hvordan de store gjorde.

Om tirsdagen var vi alle på tur sammen i det grønne. Vi havde taget nogle små bolde med, som børnene legede med på kryds og tværs børnehaven og vuggestuen imellem.

Om onsdagen da vi legede fantasi leg på legepladsen, løb de store forrest og de små hang godt med. De store viste de små hvordan man skulle svømme og ride på søheste.

Torsdagen klippede vi røde mariehøns på legepladsen. Der var nogle stykker der havde det lidt svært med at håndtere en saks, men de så hvordan de andre gjorde.

Fredag lagde vi to store stykker papir ud på legepladsen. Og tog den gule, grønne, blå og røde maling med ud.

Vi malede børnene på tæerne og hænderne. Nogle ville kun have malet hånden, mens andre var helt vilde for at blive malet, og helst også andre steder på kroppen.

 

 

 

 

Indianer tema uge 28:

Formål:

Temaet er valgt med fokus på det kreative og sociale udviklingsområde.

Formålet med at vælge indianer tema er, at børnene kan få mulighed for at bruge deres individuelle kreative udtryk. Vi skaber rammerne: dragter, pandebånd og smykkefremstilling, men det er op til børnene selv hvordan de vil udsmykke dem. De får mulighed for at fremstille noget, der er deres eget, samtidig med at de er en del af et større fællesskab. I år har vi igen valgt, at børnene laver et indianertelt. De er både med til at male og samle det. Vi sætter desuden to andre telte op som institutionen har. Børnene er desuden med til at lave indianerflag. Flagene bliver dekoreret med håndaftryk.

Fremstillingen af udklædningen skal så vidt muligt ske i fællesskab på børnehavens legeplads. Det skal ske i små grupper på tværs af husene. På den måde er der plads til dialogen børn og børn imellem, samt mellem den voksne og børnene. Børnene får en oplevelse af fællesskab vuggestue og børnehave imellem. De kan desuden søge inspiration hos hinanden.

Vi har valgt at slutte vores indianertema af om fredagen med en fælles indianerfest, hvor alle skal bære deres udklædning.

 

Metode:

Mandag: Vi klipper og maler indianerdragter.

Tirsdag: Vuggestuen fortsætter med at lave indianerdragter. Vi laver alle pandebånd, der dekoreres med farver og fjer.

Onsdag: Vi maler indianertelt. Vi ruller en lang rulle filt ud på legepladsen, som børnene får lov at male på. Alle børn laver indianersmykker. Smykkerne bliver i år fremstillet af sugerør i forskellige farver vi har klippet i små stykker.

Torsdag: Vuggestuen laver pandebånd, halskæder og dragter færdig. Indianerteltet samles. Vi laver håndaftryk på vores flag som bliver lavet færdigt.

Fredag: Indianerfest. Dette er afslutningen på indianertemaet. Børnene bliver malet som indianere i ansigtet med ansigtsmaling. De får deres dragter, pandebånd og smykker på. Indianerteltene bliver sat op så børnene kan lege i dem. I år får børnene trommer og rasleæg så de kan spille mens vi synger. Vi skal bl.a. synge ”Indianersangen” og lege stopdans. Bagefter spiser både vuggestuen og børnehaven pølser og pølsebrød sammen ude på legepladsen.

Vuggestuen synger i løbet af ugedagene indianersangen: ”En indi, to  indi, tre indianer”

I børnehaven snakker vi om indianernes påklædning og betydningen af antallet af fjer på pandebåndet.

 

Dokumentation:

I vuggestuehuset sætter vi billeder af dagens aktiviteter op på tavlen i fællesrummet så forældrene kan se det og samtale om det med deres børn.

I børnehavehuset sætter vi billeder op af dagens aktivitet på væggen i fællesrummet. Der sættes en lille udgave af indianerdragt, smykker og pandebånd op så forældrene kan se hvad det er børnene har lavet.

Vi vil om fredagen sætte billeder op på hegnet ved bålpladsen af børnene og ugens aktiviteter.

 

Evaluering:

De tre første dag blev alle aktiviteter lavet på legepladsen ved to fælles borde. Om torsdagen var det regn og blæst, så der blev vi inden døre. Børnehaven kom over i vuggestuehuset og lavede teltet færdigt.

Børnehavebørnene snakkede meget om hvilke farver der skulle være på deres dragter. De accepterede fint at de ikke måtte få dragter, pandebånd og smykker med hjem før om fredagen, fordi de skulle bruges til indianerfesten. Nogle børn var meget bevidste om farvevalget i deres udsmykning. De valgte de samme farver til både pandebånd, smykker og dragter.

Vuggestuebørnene var meget interesserede i at male på dragter. De fik lov at male med enten fingre eller pensler. De fleste valgte penslerne. De fik lov til at dekorere dragterne som de havde lyst til. Nogle børn lavede få penselstrøg og andre malede hele dragten i forskellige farver. De syntes det var hyggeligt at sidde sammen med børnehavebørnene.

Vuggestuen hyggede os også med at lave pandebånd. I år valgte vi at de skulle laves af bølgepap. Pandebåndene blev malet med fedtfarver. Børnene syntes det var lidt specielt at skulle male på det bølgede underlag, men de ville gerne deltage.

Da indianerteltene blev malet på legepladsen brugte børnene meget tid på at snakke med hinanden om hvordan den skulle dekoreres og med hvilke farver. De eksperimenterede med at blande farver. De var rigtigt gode til at samarbejde og give hinanden plads. De var gode til at dele. Både vuggestuebørn og børnehavebørn deltog med stor interesse.

De fleste vuggestuebørn ville gerne have både dragter og pandebånd på. Børnene ville også gerne males. De voksne, der stod for ugens tema havde også klædte sig ud som indianere. De blev ansigtsmalet af hjælpsomme børnehavebørn, som gik meget op i opgaven.

I vuggestuen viste vi billeder på fjernsynet. Dem har vi brugt meget tid på at snakke om sammen med børnene. Børnene har også kigget på dem sammen med forældrene.

Børnehaven hængte billeder op som dokumentation i fællesrummet. De har også brugt megen tid på at kigge på dem og samtale om den indbyrdes og med deres forældre og søskende.

Vores afslutning på indianertemaet var en succes. Legepladsen var fyldt med små og store indianere. Der var en rar og god atmosfære. Vi var alle sammen del af et fællesskab.

Der var en stor opbakning fra forældrene.  Nogle børn kom med ansigtsmaling og hjemmelavede pandebånd i børnehave. Andre forældre spurgte om de måtte deltage i indianerfesten.

Vi satte indianerteltene op og børnene legede i dem i løbet af formiddagen. Vi samledes ved indianerteltene og spiste pølser og brød. Nogle børn satte sig ind i teltene for at spise. Det var en rigtig god afslutning på temaet.

Børnene fik lov til at tage deres dragter, pandebånd og smykker med hjem om eftermiddagen, så de kunne fortsætte deres indianerleg derhjemme.   

 

 

 

 

Læreplan Bevægelse uge 29

 

Formål:

Formålet med temaet bevægelse er, at gøre børnene opmærksomme på, at vi kan bevæge os på mange forskellige måder.

 

Når man bevæger sig gennem leg, danner man gode legerelationer, på en sjov og lærerig måde. Det er udviklende og udfordrerne for børnene på mange forskellige måder, både fysisk, motorisk, kognitivt og socialt. Det er sundt at bevæge sig, og vi bevæger os på mange forskellige måder, vi mærker på vores krop når vi er meget fysiske og vi kan mærke vores puls og åndedræt forandrer sig. Samt ens følelser, sanser og tanker er i gang hele tiden, kan jeg løbe fra de andre, kan jeg balancere, kan jeg klatre osv.

 

Leg og fysisk aktivitet har betydning for hele barnets udvikling og børn leger rigtig meget i deres hverdag, men ved at være styrende som voksen og gå foran, sikre vi muligheden for alle børn, at få øje på de andre børn og sig selv i fællesskabet. Vi vil tage hensyn til det enkelte barn og dets kompetencer, vi vil have øje for barnets nærmeste udviklings zone, styrke

 barnets almene og personlige udvikling, men også barnets sociale kompetencer.

 

Delmål: styrke de sociale relationer, vente på tur, være en del af et fællesskab. Styrke sproget i de forskellige udtryksformer via bevægelse .

 

 

Metode:

Vi har på forhånd besluttet, hvad vi skal lave i løbet af ugen, vi har sørget for vi har de materialer vi skal bruge, samt hvilke voksne der skal stå for aktiviteten, så rammerne på forhånd er i orden.

 

Mandag: vi skal lege vi er biler, vi har hver en måtte, som vi sætter hænderne ind i og skal så gå oppe på fødderne med hænderne i måtten på gulvet. Vi skal gå/køre ind imellem hinanden og vi standser op og får benzin på. Efter vi har kørt rundt mellem hinanden, så skal bilerne i ”vaskehal”. Der skal børnene være sammen to og to, den vasker og den anden er bilen, som bliver sprøjter vand og sæbe på bilen, skrubbes og skures, sæben skylles af og bilen bliver poleret. Her mærker børnene på sig selv, og lærer samtidig at mærke efter hvad de andre børn syntes er rart.

 

Tirsdag: der skal vi lave en bevægelses bane, hvor børnene skal hoppe fra ring til ring, de skal gå på line, kravle gennem et rør og hoppe over forhindringer. Her skal børnene bevæge sig på flere forskellige måder, og samtidig vente på tur og tage hensyn til de andre børn.

Bagefter skal vi over på en udendørs forhindrings bane, hvor forholdene er meget større og mere udfordrerne, men hvor der samtidig er plads til forskellighed. Vi spiser madpakker der for når vi bevæger os bliver vi sultne.

 

Onsdag: vi skal lege fang hale leg, som er en fange leg, hvor alle børn får en hale bag i deres bukser, og så skal de prøve, at fange de andres haler, der er et afgrænset areal de kan løbe på, men ellers må de fange alle de haler de kan. Her skal man kunne løbe, men også være smidig og snedig, så her er der stor aktivitet både fysisk men også kognitivt og især konkurrence genet bliver aktiveret.

 

Torsdag: vi skal lave længdespring, hvor alle børn skal se hvor langt de kan hoppe, nogen kan hoppe langt andre måske ikke så langt. Kan de hoppe med samlede ben eller hopper de ”galop”

Bagefter skal vi løbe stafet, hvor børnene bliver delt op i to hold, hold gul og hold grøn. Så skal de konkurrere mod hinanden. Her bliver fællesskabsfølelsen forstærket, for man vinder kun som et hold.

 

Fredag: vi skal lege sanglege, en goddag leg, hvor man siger goddag til hinanden med albuerne, fødderne, panderne osv. Vi leger jeg gik mig over sø og land, hvor vi er i hoppeland, soveland mm. Vi synger andre sange.

 

 

Evaluering:

Vi oplevede, at børnene var meget interesseret i aktiviteterne, de ville rigtig gerne være med, om mandagen, ville alle børn gerne være biler, og de legede ind mellem hinanden. Det var også sjovt at være i vaske hal men ikke alle havde lyst til at være den der vaskede, de ville hellere selv vaskes.

 

Tirsdag hvor vi havde aktivitetsbane var alle børn meget ivrige, og de var aktive, de fortsatte i lang tid og der var plads til både de store og små. De var gode til at vente på hinanden og hjælpe. Da vi senere var udenfor var alle børn meget optaget af, at gå på line og kravle højt op, nogle af de store gik armgang. Det var meget fysisk og de ville gerne vise hvad de kunne.

 

Onsdag var en rigtig sjov dag, det var skudt over målet med de små, men de så på de store løb rundt og fangede haler, det var imponerende hvad de fik ud af det, de kunne fortsætte i lang tider og især de helt store var virkelig gode, både til at løbe men også at undvige, at deres haler blev fanget.

 

Torsdag var længdespring en aktivitet alle kunne være med til, store som små. Det var sjovt at se hvor forskelligt de hoppede men de var meget rummelige overfor hinanden.

Stafetten var igen ikke helt for de helt små. Men alle børnehavebørn var med og de var rigtig gode til at løbe og få afleveret stafetten. Der gik lidt rod i holdene, men børnene syntes det var rigtig sjovt og efter aktiviteten var færdig fortsatte de selv.

 

Det var en uge hvor vi fik brugt vores kroppe og fik sat rigtig meget ord på, vi skulle dele og tage hensyn til hinanden. Vi mærkede os selv, vi konkurrerede, vi fik en fornemmelse af hvad vi kunne bruge vores krop til og vi udfordrede os selv og hinanden. Vi flyttede vores egne grænser og turde gøre ting vi ikke troede vi turde. Vi brugte hinanden og lærte at vente på tur. Det bedste var, at børnene var engageret, de havde lyst og spurgte hver dag, ”hvad skal vi lave i dag?” og svarede næsten hver gang JAAAA!!!

 

 

 

       

Vanduge 30.

 

Formål:

Formålet med vand som tema, er at børnene bliver fortrolige med vand og tør ekperimenterer med vand gennem forskellige aktiviteter.

Vi har i vandprojektet taget udgangspunkt i sanseintegration og ikke beskæftiget os med vand som grundstof. (her menes at vi ikke har talt så meget om hvad vand bruges til og hvor det kommer fra osv, men vi har koncentreret os om sanseintegrationen).

At børnene via sanseintegration, italesætter sanseintryk. Eksempler på dette kan være: ”Vandet er varmt eller koldt. ”Vand og mel bliver klistret når det blandes” osv.

Socialisering børnene imellem. Vi venter på tur, vi deles om tingene, vi hjælper hinanden og passer på hinanden.

 

Metode:

De ansvarlige for Vandprojektet, har på forhånd aftalt hvilke aktiviteter projektet skal indeholde. Vi har planlagt aktiviteter til både solskinsvejr og regnvejr. Vi meldte ud til forældrene at børnene skulle have badetøj og regntøj med alle dagene hele ugen. Vi ville så fra dag til dag, beslutte dagens aktivitet.

 

Mandag trænede vi vores øje-hånd koordination ved at kaste vandballoner efter farlige monstre (laminerede billeder af monstre J) Børnene var meget engageret og koncentreret om aktiviteten. De var rigtig gode til at vente på tur. Børnene talte om vandballonernes farve og at nogle af dem gik hurtigt i stykker.

 

Tirsdag skulle vi have ”testet brandslangen”, men det var ikke helt vejr til det, selvom dmi havde lovet godt vejr. I stedet fyldte vi sjaskevognen med vand og iført regntøj, legede vi med vand. Vi hældte vand fra spand til spand, fra spand til vandkande osv. Vi blandede vand og sand, lavede huller i sandkassen og fyldte vand i og så hvordan vandet sank ned og blev væk. Børnene var gode til at tage hensyn til hinanden og der var ikke nogle der kastede vand på hinanden.

 

Onsdag kastede vi igen vandballoner efter monstre. Denne gang havde vi fyldt både koldt og varmt vand i vandballonerne og der var forskel på størrelsen. De små var svære at få til at springe. Da børnene havde prøvet aktiviteten før, var de lidt mere modige, især vuggestuebørnene var mere deltagende end ved første forsøg. Børnene var igen rigtig engagerede og deltagende også da vi ”kom til” at kaste vandballoner efter chef J

Onsdag eftermiddag var det heldigvis så varmt at vi tog en omgang spontan vandleg iført badetøj. Børnene nød det, hældte vand på deres fødder, hældte vand ned af den lille plastikrutsjebane og rutsjede derefter ned. De byggede tuneller i sandkassen osv.

 

Torsdag legede vi med kartoffelmel blandet sammen med vand, så det blev til en sjov legemasse, som ændrede konsistens, alt efter om man knuger det i hånden eller flader det ud på bordet. Ikke alle børn synes at det var rart at røre ved, men ved hjælp af voksenguidning, deltog de fleste. Vi sad udenfor og legede og vandet fordampede hurtigt og børnene italesatte at deres klump blev tør. Hvilket passede og vi blandede mere vand i og kunne mærke at det blev lettere at arbejde med.

 

Fredag bagte vi boller. Børnene fik hver deres klistrede klump dej, som de så måtte forme til det de havde lyst. Så bagte vi det og spiste det til frugt, med glasur og krymmel på. Børnene var meget engageret og fortalte om hvad det var de formede i dejen. I løbet af formiddagen spurgte de mange gange hvornår vi skulle spise vore ”boller”. Til frugt var alle børnene meget ivrige efter at få hver deres bolle og der blev spist med velbehag. Børnene italesatte overfor deres forældre, at de havde bagt og hvad de hver i sær havde formet.

 

Samlet evaluering.

Det fungerede rigtig godt at vælge aktivitet på dagen. Børnene var meget engageret og deltagende og vi talte rigtig meget undervejs omkring vejret. Vi voksne lærte at det langt fra er alle børn der har stiftet bekendtskab med vandballoner og det er en aktivitet vi vil gentage. Alle voksne var meget engageret og italesatte hvad de gjorde og børnene fortsatte selv aktiviteter og samtaler omkring det. Efterfølgende har vi kigget meget på billederne og talt om aktiviteterne. En rigtig god uge, med fuld knald på sanseintegrationen hos både store og små.

 

 

 

                         

 

Læreplan Eventyr uge 31

 

Formål:

 

Formålet med temaet eventyr er, at bruge temaet eventyr som fantasiramme for forskellige aktiviteter, hvor flere læreplanstemaer er i spil.

 

Vi valgte bevidst temaet eventyr, for at bringe de kulturelle udtryksformer i spil, derudover er det valgte eventyr et kendt et, så vi kunne hurtigt få andre læreplanstemaer ind over, bl.a. bevægelse og sproget.

Delmål: styrke de sociale relationer, vente på tur, være en del af et fællesskab. Styrke sproget og være i bevægelse.

 

 

Metode:

 

Vi tog udgangspunkt i et af både vuggestuen og børnehaven kendt eventyr, nemlig ”De tre bukke bruse”. Derefter bestemte vi hvad vi skulle lave fra dag til dag.

 

Mandag: Eventyret introduceres, dette gøres ved at fire børn fra børnehaven optræder med det for de andre børn. Børnene skulle selv sige små ”replikker” og styrkede derigennem både sproget og det at turde foran et ”publikum”. De havde dog en voksen som støtte, der kunne hjælpe og de kunne holde i hånden, hvis de mistede modet.

 

Tirsdag: Vi skulle tegne det førnævnte eventyr, vuggestuen malede med vandfarver på en i forvejen tegnet tegning og børnehaven malede med fedtfarver hvad de synes skulle med på deres eventyr om de tre bukke bruse.

 

Onsdag: Vi blev malet i hovederne som de tre bukke bruse eller trolden, derefter legede vi alle sammen enten bukke bruse eller trold.

 

Torsdag: Vi gik en tur ud i området for at finde troldens bro, for derefter da vi havde fundet den – at trampe på den (for at få trolden frem). Derefter opførte fire nye børnehavebørn eventyret for vuggestuen og resten af børnehaven. Efterfølgende spiste vi vores madpakker i det grønne, legede og gik hjem, igen huskede vi at trampe over broen.

 

Fredag: Vi har lavet en fantasihistorie over eventyret, den vil vi lege på legepladsen – deri er der lagt rig mulighed for at bruge sin krop.

 

 

Evaluering:

 

Vi oplevede at børnene var engagerede og gerne ville lege med, både da der skulle optrædes, tegnes – der var mange fine detaljer med, da de skulle males i hovederne (trolden viste sig faktisk at være mere populær end vi først havde antaget: der var ret mange, der gerne ville males som trold), da vi skulle på tur til broen – faktisk var der en del af børnene, der var ret overbeviste om at de havde hørt trolden da vi trampede og den sidste dag hvor vi havde lavet en bevægelsesbane over temaet – alle var med på at prøve og en del legede efterfølgende videre. Den dag vi skulle på tur, var der først en af de ældste drenge der ikke ville med, vi fik snakket med ham om han evt ville være den store bukke bruse og så ville han godt med. Da vi gik hjem fra turen sagde både ham og nogle af de andre børn at det havde været en rigtig god tur – selvom det havde været lidt farligt hvis trolden var kommet frem.

 

 

 

Ud i det blå tema uge 32:

Formål:

Formålet med vores tema er at komme ud af huset og få nogle nye oplevelser. Vi ønsker desuden at åbne op for nye relationer blandt børnene og på tværs af husene. De store hjælper de små fx ved at holde dem i hånden. Børnene lærer at være opmærksomme på hinanden og at vente på tur. De øver sig i at begå sig i trafikken og i offentlige transportmidler. De øver sig i at orientere sig og følge gruppen. Børnene får udfordret deres motoriske færdigheder  på de forskellige ture. I Hedeland går vi på sten, grus, græs og bakker. På turene skal børnene øve sig i at gå langt og samlet som en gruppe. Udover de motoriske færdigheder vil børnene også opleve sansestimulation. De kommer til at mærke græsset, vandet, dyrene, sten. Børnene lytter til dyrelyde, musik, og naturens lyde.

Børnene kommer på tur på skift. Alle børn kommer ikke til at opleve de samme ture. Der vil være ture for hhv børnehave og vuggestue. Det vil kun være de ældste vuggestuebørn der kommer på tur. Vi vil også blande store og små. Vuggestuebørn og børnehavebørn vil også komme på tur sammen. Der vil både være planlagte og spontane ture. Forældrene vil blive informeret om de planlagte ture dagen før.

Metode:

Mandag:

En gruppe børnehavebørn og de ældste vuggestue/minigruppebørn går ned til søen og kigger på ænder. Vi spiser madpakker dernede i det grønne.

Tirsdag:

Vi tager elcyklerne til Hedeland og kigger på heste, fisk og ænder. Vi tager brød med, som vi kan fodre dyrene med.

Onsdag:

Vi tager i Zoologisk Have med 6 børnehavebørn. Vuggestuen tager elcyklerne til Hedeland og kigger på heste og går en spontan tur.

Torsdag:

Vi tager på tur til Roskilde Folkepark og se Kaya Bruel synge Halfdan sange. Minegruppen tager elcyklerne. Børnehavebørnene kører med bus.

Fredag:

Åben for spontane ture eller skovtur i det grønne

Dokumentation:

Vi tager billeder fra vore ture så vi kan snakke med børnene om det vi har oplevet. Børnene fortæller hinanden om deres oplevelser ud fra billederne. Vi skriver og hænger billeder på vore tavler så forældrene kan læse og se hvad deres børn har oplevet i løbet af dagen. Det giver forældrene mulighed for at få en god dialog med deres børn.

Evaluering:

Vi har haft en dejlig uge, hvor alle børnene har nået at være med på tur. Vi har været heldige med vejret. Det har været solskin alle dage. Børnene har oplevet noget forskelligt og har fået øvet deres sprog, da de har haft nogle gode snakke om de ting de har oplevet på turene. Børnene har fået stimuleret deres motoriske færdigheder da vi har gået på forskelligt terræn. Vi har fulgt børnenes spor på turene til søen og Hedeland. Vi har taget udgangspunkt i læringsrum 3, da vi har fulgt børnenes initiativer. På grund af det varme vejr blev vuggestuen hjemme fra deres tur om tirsdagen og legede med vand på legepladsen i stedet for. Den planlagte til Zoologisk have blev desværre aflyst på grund af sygdom blandt personalet. Om torsdagen var vi i Folkeparken. Turen forløb rigtigt fint for de store børn. De fik hørt nogle kendte børnesange, som de kunne synge med på og lave fagter til. De voksne der skulle på turen havde valgt at tage to vuggestuebørn med, da der ikke var så mange minigruppebørn den dag. Vi må nok erkende at målgruppen for underholdningen var 3+. Det fangede ikke de små. Vi spiste madpakker i amfiteatret og børnene fik stimuleret deres vestibulære sans da de trillede ned ad bakken.  Om fredagen holdt vi skovtur i børnehaven. 

 

 

 

Læreplan sanser uge 33

 

 

Formål:

 

Formålet med dette projekt er, at udvikle børns sanser og opmærksomheden omkring, hvilke sanser vi har. Vi vil gøre børnene bevidste om, at vi har forskellige sanser og vi bruger dem hele tiden, vi vil gøre indtryk til udtryk, dvs. vi sætter ord på de sanseoplevelser de har. Vi mærker, føler, fornemmer hele tiden. Vi sanser ved at lugte, smage og vores sanser bliver forstærket hvis vi f.eks. ikke kan se hvad vi smager på eller hvad vi mærker ved. Når vi bruger vores krop kan vi blive rundtosset eller forpustet. Vi vil tage hensyn til det enkelte barn og dets kompetencer, vi vil have øje for barnets nærmeste udviklings zone, styrke barnets almene og personlige udvikling, men også barnets sociale kompetencer.

 

 

Delmål: styrke de sociale relationer, vente på tur, være en del af et fællesskab. Styrke sproget i de forskellige udtryksformer via sanserne.

 

 

Metode:

 

Vi har på forhånd besluttet, hvad vi skal lave i løbet af ugen, vi har sørget for vi har de materialer vi skal bruge, samt hvilke voksne der skal stå for aktiviteten, så rammerne på forhånd er i orden.

 

Mandag: vi skal have massage, vi giver børnene massage og benævner de dele af kroppen vi trykker på. Børnene giver også hinanden massage, vi skal mærke vores krop men også mærke efter om de andre syntes det er rart eller ikke rart.

 

Tirsdag: vi skal have en smagsdag, hvor vi skal smage på forskellige ting, det er ting der er surt, sødt, hårdt blødt. I børnehaven skal børnene have bind for øjnene, så de skal gætte hvad de spiser, og derved bliver smags sansen ekstra styrket. I vuggestuen får børnene lov at smage og fornemme uden bind for øjnene.

 

Onsdag: vi skal bruge vores øjne til at lege ”kims leg”, dvs. der ligger nogle ting på bordet, vi snakker med børnene om, hvad det er for nogen ting, derefter bliver der lagt et klæde over, hvorefter der bliver fjernet en ting, så skal børnene på skift gætte, hvad der er væk.

 

Torsdag: vi skal have en føledag. Der har vi valgt at børnene skal føle med deres fødder. Vi putter forskellige ting i baljer med et klæde henover så de ikke kan se hvad der er i. Der er barkflis, kogt pasta, isterninger og lunket vand.

Fredag: vi skal lege med vand, vi skal mærke efter om vi blive våde, kolde. Vi blander vand og sand og får vådt sand på hænderne. Mærke forskellen på tørt og vådt.

 

 

Evaluering:

 

Børnene var lidt svære at fastholde den dag vi lavede massage, de var optaget af at være på legepladsen. Men enkelte børn syntes det var rart og de var gode til at mærke efter, hvor de fik massage. De vil også gerne selv give massage. Nogle børn kom tilbage igen og spurgte om de måtte prøve igen.

 

Vores smags dag var en stor succes, alle børn ville gerne prøve, nogle skulle lige overtales men blev alligevel nysgerrige. I børnehaven var det tre børn ad gangen, der fik bind for øjnene og skulle så smage på forskellige ting, de smagte på sukker, syltetøj, knækbrød, citron, chokolade, kiks, havregryn. Vi satte ord på om det var koldt eller hårdt, blødt, sødt eller surt. Det var virkelig grænse overskridende ikke at vide, hvad man smager på, nogle var ligeglade og andre lidt forsigtige, nogle børn spiste citronerne og andre spyttede ud med det samme. I vuggestuen ville alle børnene gerne smage men de så hvad de fik i munden, det er der også læring i, at se hvordan de forskellige ting ser ud, som de smager på. Mange børn var gode til at gætte, hvad de smagte på.

 

Da vi legede ”Kims leg” fangede vi børnenes opmærksomhed, de syntes det var spændende og de var gode til at hjælpe hinanden og give ledetråde til hinanden. De fleste børn ville gerne prøve. Selvom vi kun havde få ting på bordet til vuggestuen, var det lidt skudt over målet, det var lidt for abstrakt for den. Men de ville gerne være ved bordet og de ville også gerne fortælle hvad de forskellige ting hed.

 

 

Da vi havde føledag, hvor børnene skulle sætte deres fødder ned i baljerne og mærke og gætte hvad det var, var det en udfordring for nogen at mærke med fødderne men de fleste kunne godt gætte hvad det var. Det var en underlig fornemmelse, pastaen var kold og klistret og isterningerne var meget kolde, det lunkne vand var dejligt og barkflisen stak lidt. Vi brugte mange ord til at udtrykke os med og vi skulle vente på tur og vi skulle lade værre med at fortælle de andre hvad det var.

 

Den sidste dag legede vi med vand. Vi fyldte vandbanen og baljen med vand og børnene sprøjtede på hinanden og de legede med vandet i sandet. Vi afprøvede brandslangen og børnene løb igennem det kolde vand. Nogen var mere forsigtig end andre og nogle af børnene ville ikke sprøjtes til, der skulle de lære at tage hensyn og lytte på hinanden. Mange børn var helt fyldt med sand, og hvordan fik man nu det af. En dag fyldt med glade børn.