Tema i børnehavehuset

Temaer i Børnehavehuset.

 

 

 

Overordnet tema for hele året: Sociale spilleregler.

 

Vi arbejder gennem hele året med ”Sociale spilleregler”, som bla. Omfatter turtagning/vente på tur, hvordan taler vi til hinanden, hvordan opfører vi os overfor hinanden, mærke sig selv og mærke hinanden. Vi har bla. vores egen kampagne som hedder ”Vend ryggen til de grimme ord”, som giver børnene en bevidsthed omkring, hvad der er socialt acceptabelt. Vi gør det gennem den anerkendende tilgang, hvor vi sætter ord på børnenes følelser og handlinger. Vi læser bøger om emnet, taler med børnene om det og referere handlingen til børnenes egne erfaringer. 

 

 

November:

 

Fantasi/virkelighed og eventyr.

 

Formål:

 

Formålet med at arbejde med fantasi/virkelighed, er at gøre børnene bevidste om forskellen på det mulige og det ikke mulige. Rigtig mange børn har kendskab til film og pc spil, hvor grænserne mellem fantasi og virkelighed flyder sammen.

Det hænger også sammen med de sociale spilleregler. Hvordan er vi sammen? Hvordan taler vi sammen? Og hvordan behandler vi hinanden?

Børns leg kan have en hård tone og deres grænser for det tilladelige bliver rykket, fordi de ikke ser konsekvensen af deres handlinger.

 

Metode:

 

Vi vil læse rigtig mange bøger og se nogle film og tale med børnene om handlingen. Vi vil tale med børnene om de forskellige elementer i eventyr og vise dem billeder, for at give børnene forståelse for hvad der er virkeligt og hvad der er fantasi.

Vi vil i dagligdagen italesætte børns handlinger i deres leg, eksempelvis. ”Når du slår så gør det ondt. Prøv at se på hans ansigt, ser han ud som om han synes det er rart?”.

Så vil vi også sætte regler for hvordan vi taler til og med hinanden. Der er nogle etiske regler om sprogbrug. Der er noget vi siger til hinanden og der er noget vi ikke siger til hinanden.

 

Evaluering:

 

Vi har læst rigtig mange bøger og talt om hvad der er fantasi og hvad der er virkelighed. Vi har talt om at en historie har en forfatter og nogle gange er det sandt det som bliver fortalt og andre gange så er det noget som forfatteren har fundet på. Børnene udviser en større forståelse for hvad der er virkeligt og kan ofte referere til dem selv og deres egne oplevelser.

Mange af børnene har fået lettere ved at gennemskue fantasihistorierne, samtidig med at de stadig har interessen for disse historier.

Vi har talt om at det vi ser på film og i diverse digitale spil, er fantasi og at virkeligheden ikke er som på film og i spil. Eksempelvis, så rejser man sig ikke op, efter man er blevet kørt over af en bil.  

 

Skoleprojekt:

 

Formål:

I storegruppen laver vi små opgaver, som indbefatter bogstaver og tal. Det kan være skriftlige opgaver, men også sanglege og leg.

Læren fra Charlotteskolen kommer og laver førskoleopgaver med børnene. Vi går på besøg på Charlotteskolen, hvor vi bla. er på biblioteket og får læst historier, af det større børn.

 

Metode:

Den voksne finder nogle opgaver som er svarende til gruppens udvikling. De kan også være individuelle. Børnene bliver delt i to grupper og skal så løse opgaverne.

Vi har fokus på at skrive navn på vores ting og vi leger med bogstaver og tal.

 

Evaluering:

Børnene har vist sig at være meget videnbegærlige og ville rigtig gerne være med. Alle børn har arrangeret sig og løst opgaver på det niveau de var på. Alle kan skrive deres navn. Koncentration omkring opgaveløsning har udviklet sig positivt.

Børnene har lært at samarbejde og bruge hinanden på en positiv måde.

 

December:

 

Julehygge:

 

Formål:

Vi vil gerne lære børnene om juletraditioner, såsom at pynte juletræ, synge julesange og lave gaver. Vi skal have kalenderlys, julekalender og måske besøg af nissen. Børnene skal på skift åbne julekalender og hente nissehuen, med noget fra nissen. På den måde lærer de at vente på tur og øver børnene i at danne sig overblik over, hvem har prøvet og hvis tur er det.

De store børn går Luciaoptog for forældrene. Her bliver børnene udfordret, i forhold til at optræde i et stort forum.

Vi skal holde Julefest, med masser af juleklip og besøg af Julemanden

 

Metode:

Samling hver formiddag i de forskellige grupper, hvor vi tænder kalenderlys, åbner julekalender, synger julesange og høre julehistorier mm.

Vi har julegave værksted, hvor børnene laver julegaver til deres familie.

Vi klipper en masse julepynt og pynter huset.

 

 

 

Evaluering:

Børnene var rigtig glade for juletraditionerne. De var optaget af hvem der skulle åbne julekalenderen og hvad dato vi havde, hvor langt lyset måtte brænde ned. Børnene var nysgerrige og spurgte ind til de forskellige aspekter af julen, feks. ”hvorfor skal der en nød i grøden?” ”Og hvor mange juletræer skal man have?” 

Børnene var optaget af at lave gaver og gjorde sig umage og var gode til at holde det hemmeligt.

De store børn der gik Luciaoptog, voksede selvværdsmæssigt i forhold til at turde optræde for så mange mennesker.

Julemåneden fylder meget i børnenes bevidsthed og taler længe om det. De glæder sig allerede til næste jul.

 

Januar og Februar:

 

Kroppen.

 

Formål:

Formålet med dette tema er at øge børnenes kropsbevidsthed og følelsesmæssige udtryk. Hvad bruger vi kroppen til og hvordan ser vi ud?

Hvad føler vi og hvorfor? Hvordan reagerer vi på følelser?

 

Metode:

Vi taler om kroppen, kigger i bøger, tegner kroppen og vi bruger kroppen. Vi øver i at få selverkendelse, feks. ”jeg har ikke grønt hår, men brunt”. Vi har to ører, to øjne, en mund osv. Hvor store eller små er vi og hvordan er vores propertioner.

Vi skal lære at mærke os selv og hinanden. Børnene skal have fodbad og fodmassage. Børnene skal massere hinanden.

Vi skal lege bevægelseslege og sanglege.

Vi skal bruge legepladsen til bevægelse.

Til fastelavn skal vi klædes ud. Vi skal her tale om at være en anden, se anderledes ud og at det bare er noget vi leger.

 

Evaluering:

Børnene er blevet mere kropsbevidste og taler meget om kropsdimensioner, store, små, høj, lav osv.

Vi har taget rigtig mange fodbade og givet meget massage. Børnene har lært at samarbejde og ikke at fravælge nogle frem for andre. Børnene reagerede meget forskelligt i starten, men endte med at alle nød det.

Børnene har fundet ud af at når vi feks. leger fangeleg, så bliver vi forpustet og vores hjerte banker. Nogen kan løbe hurtigt og nogle bliver hurtigere forpustet. Nogle er stærke og andre er gode til at kører hurtigt på cykel. Vi kan noget forskelligt.

Vi har lært at sætte ord på vores udseende og handlinger.

 

 

 

 

 

 

Marts, April og Maj:

 

Dyr.

 

Formål:

Formålet er at lære børnene om dyr. Hvordan behandler vi dyr? Hvor bor de forskellige dyr og hvad spiser de?

 

Metode:

Vi taler om dyr. Hvordan ser de ud? Hvor mange ben har de? Hvad spiser de? Hvilken farve er de? Har de pels? Hvor bor de?

Her i foråret er der rigtig mange insekter på legepladsen, som vi kigger på og røre ved. Vi taler om hvorfor de er der og hvordan man behandler dem.

Vi kigger i bøger med bondegårdsdyr, vilde dyr og zoologisk have dyr. Snakker om hvor de lever og om vi har set nogle af dem i virkeligheden.

Vi tegner og klipper dyr og pynter stuen med dem.

Vi leger dyr, leger sanglege og synger om dyr.

Vi bruger Ipad’en til at kigge på og lære om dyr.

 

Evaluering:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koloni:

 

Formål:

At danne sociale relationer. Der opstår nye relationer, børnene lærer hinanden at kende på en anden måde end til hverdag.

Børnene lærer at passe på egne ting og til dels stå på egne ben i et par dage. Dannelse af selvstændighed.

Børnene får en oplevelse hvor vi bruger naturen rigtig meget og hvor eventyr spiller en stor rolle, da historien omkring kolonien altid omhandler sørøvere.

 

Metode:

Børnene er opdelt i sovegrupper efter voksen valg.

Vi børster tænder, går i bad og skifter tøj mange gange.

Vi udforsker ”lokalområdet”, som er skoven. Vi leder efter spor fra sørøverne, såsom guldklumper, huller i jorden fra sørøvernes træben, skrig fra papegøjer, lugten af ost, kanonkuglenedslag og den slags.

Vi spiser alle måltider samlet. Vi får post hjemmefra. Vi går på skattejagt og holder nattøjsfest og alt mulig andet sjov og ballade 

 

Evaluering:

 

 

 

Kulturelle udtryksformer.

 

Juni:

 

Sommerfest:

 

Formål:

Vi holder traditionen ved lige ved at holde en superhyggelig sommerfest for børn og voksne, hvor man også gerne må medbringe sine bedsteforældre.

Temaet for årets sommerfest er ”Eventyr”. Hver enkelt gruppe forbereder lidt underholdning.

Her træder de kulturelle udtryksformer i karakter, da vi beskæftiger os med æstetiske udtryksformer. Det den måde vi vælger at udtrykke os på, feks ved teater, sang og evt. rekvisitter.

Børnenes selvværd styrkes i processen, ved at lære at stille sig op foran andre og optræde.

Børnenes sprog styrkes og ordforrådet udvides.

 

Metode:

Vi beslutter i samråd med børnene, hvad vi skal optræde med. Vi lægger vægt på at processen er vigtigere end det færdige produkt.

Vi øver os, synger og optræder for hinanden.

Vi gør børnene bevidste om at de forpligter sig i et fællesskab. (Vi gør det sammen og alle er lige vigtige).

Vi giver børnene følelsen af at væren en del af et fællesskab, et hold, som kun fungerer hvis alle deltager.

Vi beskæftiger os med materialer, også nogle vi ikke bruger til hverdag.

Vi holder generalprøve.

 

Evaluering:

 

 

Juni, Juli og August:

 

Udeleg:

 

Formål:

Børnene lærer hvad vi kan bruge naturen og de materialer vi finder derude til.

At børnene bliver bevidste om hvilke processer der sker i naturen om sommeren.

 

 

Metode:

Vi taler om og oplever hvilke processer der sker i naturen. Alt bliver grønt og frodigt. Vi planter sommerblomster. Vi taler om hvilken indflydelse har solen, varmen, vandet osv.

Vi taler om hvad solen gør. Vi skal have solcreme på ellers bliver vi solskoldet. Vi taler om at gå i skygge når solen står højt på himmelen, at vi skal have hat på og at vi skal huske at drikke masser af vand. Hvilken slags tøj skal vi have på om sommeren.

Vi går ture i lokalområdet, bla. går vi ned og fodre ænder, leger på forskellige legepladser og besøger de andre institutioner.

Vi tager på lidt større ture, feks zoologisk have.

Vi bliver mere bevidste om sanserne, ved at føle, lugte, mærke, se og hører.

 

 

 

Evaluering:

 

 

September, Oktober og November:

 

Bevægelse:

 

Formål:

Formålet er at styrke børnenes fin- og grovmotorik.

Vi vil også gerne give børnene glæden ved at bevæge sig og give dem kropsbevidsthed. Eks. Når jeg hopper kan jeg mærke mit hjerte banker hurtigere.

Vi vil gerne lære børnene at udtrykke sig via kroppen.

 

Metode:

Vi vil lære børnene at udtrykke sig via kroppen, ved at lege sanglege, stopdans olign.

Vi vil bruge tumlesalen og legepladsen til bevægelseslege.

Vi vil læse og tale om kroppen og dens betydning.

Vi vil stimulere vores finmotorik ved at klippe, klistre, lege med perler olign.

 

Evaluering: