Tema i vuggestuehuset

 

 

Dyretema i vuggestuehuset med fokus på sproget.

April-Maj 2013

 

 

Hvad er målet?

 

Målet med dette tema er, at vi vil øge børnenes kendskab til dyr. Vi har valgt at de dyr vi primært beskæftiger os med er: Fisk og Heste. Derudover vil vi også i hverdagen have en øget fokus på dyr generelt.

 

 

Hvorfor er det, vi vil det?

 

Vi oplever, at børnene viser stor interesse i de dyr vi har inde (akvariet og legetøjsdyr, dyr i bøger), og dem vi møder ude (på legepladsen og på ture ud af huset).Vi mener, at det er vigtigt at følge børnenes spor og bakke op omkring det der interesserer dem lige nu. Når børnene er særligt motiverede for at lære om et emne mener vi, at det er lettere at styrke sprogudviklingen hos dem. Vi vil igennem de udvalgte aktiviteter benævne de forskellige kropsdele på dyrene, efterligne dyrenes bevægelser og lyde. På den måde vil børnene igennem leg få udvidet deres kendskab til dyrene. Vi har valgt, kun at koncentrere os om to dyr, da det giver os bedre mulighed for at fordybe os sammen med børnene omkring dem. Vi vil gerne igennem temaet skærpe børnenes opmærksomhed omkring dyr generelt så de selv begynder at benævne dem når de møder dem, enten ved dyrets lyd eller navn.

 

Hvordan, hvem, hvad og hvornår?

 

Vuggestuen:

 

Vi har udvalgt to dyr som vi vil sætte fokus på: Vi har valgt fisk. Vi har vores akvarium i huset og børnene er meget optagede af dem. Derudover har vi valgt hesten. Den ser vi ofte når vi er på tur. Den indgår i forvejen i sange i vuggestuen og mange børn har et lille kendskab til den i forvejen.

 

Til samling vil vi synge dyresange: Lille Peter Edderkop, Mariehønen Evigglad, En lille hest på lodne ben, Se den lille kattekilling, Alle de mange mus, Hjulene på bussen (hesten, fiskene, løven, giraffen, krokodillen er med bussen)

 

Vi vil tage på biblioteket med børnene og låne fiske og heste bøger. Bøgerne vil vi læse/kigge i med børnene på stuen. Der vil primært være dyrebøger tilgængeligt på stuerne.

 

Vi vil hænge fiske og hestebilleder op. Vi vil tale med børnene om de forskellige kropsdele på dyrene.

 

Vi vil når vi spiser også tale med børnene om, hvilke dyr maden kommer fra.

 

Til rytmik vil vi efterligne dyrenes bevægelser og lyde igennem lege. Vi vil hos de små børn bla. synge: ”Lille sorte kat”, og ”Vi skal med toget ud på landet”. I gruppen med de større børn vil vi lege bevægelseslege, hvor dyrene indgår.

 

Vi vil kigge på dyr på I-pad’en. Når vi er på legepladsen vil vi også kigge på de dyr vi ser der: Mariehøns, fugle, myrer osv.

 

Vi vil øge børnenes ordforråd ved at benævne dyrenes navne, lyde og kropsdele. Vi vil tale om hvad de spiser og hvor de bor.

 

Vi vil lave aktiviteter så de kommer tæt på dyrene. Vi vil indkøbe en stor fisk de kan kigge på og røre ved. Vi vil tage på tur til Hedehusgården og se på heste. Vi vil cykle til dyregården og se på bondegårdsdyr.

 

 

 

Minigruppen:

 

Ud over fiskene og hesten vil minigruppen også fokusere på legepladsens dyr (kriblekrable). De vil desuden tage i Zoologisk Have og kigge på dyr.

 

Vi vil inddrage forældrene ved at hænge denne skrivelse op og fremhæve de valgte ord til ordforrådet. Vi vil skrive på tavlen om hvad vi har lavet i løbet af dagen, tage billeder og sætte op og vise dem på fjernsynet.

 

Når vi holder samling vil vi på børnenes opfordring tegne dyr på whiteboardtavlen. Vi vil i fællesskab benævne dyrets kropsdele og lyde. Når vi synger sange vil vi underbygge ordene med tegninger på tavlen. Dette er med til at gøre det talte ord visuelt for børnene.

 

         

 

 

 

 

 

Tema Farver Efterår 2012 i Vuggestuehuset

 

Hvad vil vi:

 

 

 

Vi vil sætte fokus på sproget gennem aktiviteter med farver.

 

 

 

 

Hvorfor er det, vi vil det?

 

 

Det gør vi for at sprogudvikle. Vi oplever at børnene hurtigt lærer farverne at kende og bliver interesseret i dem, når vi sætter fokus på det. Vi har valgt at arbejde med farver, da de er overalt og det er enkelt at snakke om, da det er nemt at konkretisere for børnene. Det er nemt for det lille barn at få og holde fokus på farverne, i den daglige dialog.

 

 

Hvad er målet, hvad vil vi have ud af det?

 

 

Vi vil have at børnene får fokus på farver og at de udpeger og får lyst til at være i dialog om farverne. Alt efter alder og udvikling.

 

 

Vi vil bruge temaet farver som et middel til at få skub i den generelle sprogudvikling hos børnene i vuggestuehuset. Vi forventer, at uanset det enkelte barns sproglige niveau, at se en sproglig udvikling.

 

 

Vi vil også gerne have at personalet i vuggestuehuset får mere fokus på sproget og dialogen i dagligdagen. Det vil være dejligt, hvis vi får øje på hvor let det er at sprogudvikle i dagligdagen og hvor ofte vi faktisk kan gribe barnets spontane interesser.

 

 

Hvordan, hvem, hvad, hvornår?

 

 

I uge 43 2012 vil vi dele dagene op i farver. Vi vil spise mad som har dagens farve, have tøj på som passer til farven, lave aktiviteter med dagens farve. Som synge, klippe, skære græskar, samle blade. Lege med mosaik, tegne, male.

 

 

I uge 44 har vi om alle farver. Her vil vi lege farvelege. Kast terning med farver. Synge, læse bøger om farver, hænge karton i farver op i loftet.

 

 

Alle i personalegruppen vil i disse uger generelt tale meget om farver og have fokus på dialogen med barnet.

 

 

Vi fortsætter herefter og gentager de enkelte farvedage og arbejder videre med farver.

 

 

 

 

Hvordan gik det i og hvad har vi lært?

 

 

Vi er begyndt at sætte flere ord på tingene og videreudvikle sætninger til børnene. ”Du har en stor blå bil i hånden”. Vi er også begyndt at nuancere sproget mere og bruge andre sætninger end vi plejer.

 

 

Børnene er begyndt at skelne farverne fra hinanden. De peger på farverne i loftet (balloner og kjoler) til samling og rytmik og kan koble farver fra farvebogen og loftet sammen. Nogle børn og lært enkelte farver og kan benævne dem.

 

 

Der er sket en udvikling af sproget hos børnene. Nogle børn er begyndt at snakke mere og henvende sig til andre børn og voksne. Og nogle børn har fået nye begreber og endnu større ordforråd og taler endnu mere.

 

 

De uger vi har delt dagene op i bestemte farver, og hvor børnene har haft en bestemt farve tøj på, har børnene haft stor glæde af at kunne relatere til hinanden, ved at pege på hinandens tøj. Det har skabt større fællesskabsfølelse blandt børnene.

 

 

Børnene er blevet opmærksomme på at farver ikke kun er noget der er i en bog eller på et stykke karton. Farver er alle vegne. Vi har smagt på rød tomatsuppe, syltet røde rødbeder, sunget om farver og klippet papfigurer. Vi har stimuleret mange sanser omkring farverne.

 

 

Vi oplever at børnene stadig, efter projektet er afsluttet, snakker om farver og tager initiativ til snakke om farver og sange.

 

 

 

 

 

 

Tema jul i vuggestuehuset med fokus på sproget. December 2012

 

 

Hvad er målet, hvad vil vi have ud af det?

Målet er at øge børnenes ordforråd omkring jul og at introducere børnene for traditionen jul og lære dem udvalgte begreber omkring jul.

 

Vi vil i vores daglige dialog med børnene nuancere vores sprog og så børnene får kendskab til at jul er mere end blot gaver og julemanden. Vi vil gerne vise børnene julens mange nuancer, ved blandt andet at stimulere børnenes sanser gennem at dufte, smage og føle.

 

Ved at arbejde mere koncentreret med jul som tema, tror vi at julen bliver mere håndgribelig og tydelig for børnene. I vuggestuehuset har børnene ikke så stort kendskab til julen og dens traditioner og derfor kan det virke forvirrende for dem, da de møder julen alle steder hvor de færdes.

 

Hvorfor er det, vi vil det?

Vi har valgt jul som tema, da det er overalt i børnenes hverdag og vi mener at det er oplagt at udvikle børnenes sprog gennem dette tema.

 

 

Hvordan, hvem, hvad og hvornår?

I december 2012 vil vi introducere for udvalgte juleord: julemand, nisse, juletræ, nissehue, gaver, julehjerte, julestjerne, pebernødder, appelsin, lys, snemand og risengrød. Vi vil knytte billeder og konkreter til ordene i form af billedlotteri, billedlege og vil hænge billeder op af motiverne.

 

Vi vil gennem et nuanceret sprogbrug tale om disse udvalgte ord, for at give børnene et større ordforråd og en større forståelse for hvad disse ord betyder.

 

Vi vil synge 3 udvalgte julesange, som vi også vil udlevere til forældrene, så børnene oplever sammenhæng mellem institution og hjem. Vi inviterer også til julefest for børn og forældre.

 

Vi vil også smage på julen. Til maddag i december skal vi have julemiddag. Vi vil lege med sanserne ved at dufte, smage og føle på julen.

 

Vi vil klippe klistre og pynte op med vores eget julepynt.

 

 

 

Hvordan gik det?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kropstema i vuggestuehuset med fokus på sproget.

Januar-marts 2013

 

 

Hvad er målet?

Målet er at øge børnenes ordforråd omkring kroppen og give dem større bevidsthed og viden om kroppens forskellige legemsdele og funktioner.

 

Hvorfor er det, vi vil det?

Vi har valgt at arbejde med ekstra fokus på kroppen, da det er gennem bevægelse af kroppen børn bedst tilegner sig en større sprogforståelse og ordforråd.

 

Vi oplever, at når vi sætter fokus på noget, så bliver børnene mere interesseret og får nemmere ved at lære kroppen at kende, som er vigtigt for at børnene får en indsigt i hvordan de er bygget og hvad de kan bruge kroppen til.

 

F.eks. Hvis baret sidder i garderoben og tager overtøj på og får hjælp af en voksen som siger ”Løft benet”, så er det vigtigt for barnet at det ved hvad benet er og hvor det sidder.

 

Børnene får også en større bevidsthed om hvem de selv er og ser ud og hvordan andre ser ud. Dette vil være med til at give det enkelte barn en bedre kropsfornemmelse og selvværd.

 

F.eks. Kan barnet får øje på, at der er forskel på os, det kunne være hårlængde, øjenfarve, køn og højde.

 

Vi vil bruge temaet om kroppen som middel til at sætte skub i den generelle sprogudvikling, med fokus på ordforrådet. Vi forventer at, at uanset det enkelte barns sproglige niveau, at se en sproglig udvikling. Det kunne vise sig ved at børnene kan pege på konkrete legemsdele eller i talesætte dem.

 

Hvordan, hvem, hvad og hvornår?

 

I den første halvdel af perioden vil vi sætte fokus på ansigtet og hvad der kendetegner et ansigt med øjne, øre, næse, mund osv. Og i anden halvdel af forløbet vil vi sætte fokus på resten af kroppen og de store legemsdele som maven, arme, ben osv.

 

Vi har udvalgt følgende ord som vi primært sætter fokus på: Øre, øjne, mund, næse, kind, pande, hals, knæ, fod, hånd, ben, arm, numse, hår, tænder, hage, tunge, nakke, lår, ryg, skulder, tæer og fingre.

Vi vil inddrage disse legensdele og billeder heraf i de aktiviteter vi laver. Vi vil bl.a. lave et billedlotteri, synge sange om kroppen til samling og til rytmik, lave kreative aktiviteter og hænge billeder op af de udvalgte ord. På vores toiletter vil hænge billeder op af…….., da det er her børnene får øje på forskelligheden af pige og dreng.

 

Til samling vil vi synge følgende sange:

”Pruttesangen”, ”tommelfinger”, ”øjne øre næse mund”,

Til rytmik vil vi synge følgende sange:

”Fido”, ”buggi wooggi”, ”mine hænder”, ”hoved skulder knæ og tå” ”rasleæg,” ”du skal klappe, hvis du er i godt humør”.

 

Vi vil inddrage forældrene ved at hænge denne skrivelse op og fremhæve de valgte ord til ordforrådet. Vi vil skrive på tavlen om hvad vi har lavet i løbet af dagen, tage billeder og sætte op og vise dem på fjernsynet.