OL

Temauge: OL

Formål:

Formålet med OL-temaet, er at samle hele institutionen, til at være fælles om en aktivitet og mærke fællesskabsfølelsen herigennem. Vi har valgt forskellige discipliner som børnene skal øve i løbet af ugen og så afslutter vi fredag med at afholde OL. Vi har valgt 4 discipliner: gummistøvlekast, længdespring, stafet og balancegang. Igennem disse discipliner, vil vi styrke børnenes motoriske og sociale færdigheder. Derudover har vi også valgt at børnene skal bruge deres kreativitet til at lave OL-plakater til et stort fælles OL-banner.

Metode:

Da det har været en voksen fra børnehaven og en voksen fra vuggestuehuset, der har stået for denne uges tema, har vi inden ugen startede, drøftet og diskuteret, hvilke aktiviteter vi synes skulle indgå i denne uges tema. Da børnene ikke skulle bruge noget specielt tøj eller fodtøj, har vi ikke uddelt sedler, men blot informeret forældrene mundtligt. Derudover er der løbende blevet printet billeder ud og skrevet om de forskellige dage på informationstavlen.

Efter OL blev afholdt, delte vi diplomer ud til alle børn, som de kunne få med hjem og vise til deres forældre.

De kreative kompetencer og motoriske færdigheder, kom på prøve da vi mandag, i vuggestuen, startede ud med, at skulle male med O-ringenes 5 farver. I børnehaven klippede børnene selv deres ringe, farvede dem og klistrede dem på deres eget papir. Alle børnenes malerier og kreationer, skulle tilsammen udgøre det store banner, der skulle bruges til selve OL. Dertil fik børnene mulighed for, at se det de selv havde været med til at lave, blev brugt og det havde en betydning. Banneret gav rig mulighed for dialog mellem børnene, på eget alderstrin, men også mellem vuggestue og børnehave.

Dagene op til at OL skulle afholdes, skulle vi i fællesskab øve os de forskellige discipliner på legepladsen. Disciplinerne der skulle afholdes OL i var; gummistøvlekast, længdespring og stafet. Der var stort arrangement fra både store og små. Disciplinerne var valgt, så alle børn kunne deltage.

Evaluering:

Formålet med OL-tema, var at samle hele institutionen, til at være fælles om en aktivitet og mærke hele husets fællesskab herigennem. Både dagene op til, at OL skulle afholdes, men også på selve dagen, og det synes vi lykkedes. Undervejs fik vi styrket både vores kreative, vores fysiske men også vores sociale kompetencer. Vi fik vi øvet os i at vente på tur, heppe på hinanden, vi fik talt om man ikke er lige god til alting og det er helt OK, for så er man god til noget andet.

Vi synes ugen gik nogenlunde gnidningsfrit. Dog måtte vi erkende, at der var nogle af de aktiviteter vi til start havde valgt, som vi måtte sortere fra. Dette fandt vi ud af, i løbet af ugen da børnene skulle øve sig i de forskellige discipliner, hvor vi erfarede at lysten til at gå balancegang ikke var hos børnene. Dette gjorde dog, at selve OL blev mere overskueligt, for de voksne. Til næste gang, skal vi være mere opmærksomme på at fastholde børnene i aktiviteterne, da især vuggestuebørnene hurtigt var videre.