Sprog

 

Sprog tema uge 32  

 

Formål:  

Formålet med at have en uge hvor vi sætter mere fokus på sprog end vi ellers gør til dagligt, er at børnene øver sig mere sprogligt. Så de bliver bedre til at sætte ord på deres følelser, oplevelser og handlinger og bliver bedre til at tale og fortælle.  

Sproget er med til at styrke barnets personlige og sociale udvikling, så det bliver bedre til at kommunikere med andre.  

Sproget er også med til at forstå hvad andre siger og mener.  

 

 

Metode:  

En voksen fra børnehavehuset og en fra vuggestuehuset har planlagt nogle forskellige sproglege, som vil blive gentaget i løbet af ugen.  

Børnene bliver delt op i små grupper på samme alder, da legene er sat til de forskellige alderstrin og hvor børnene er udviklingsmæssigt.   

Børnene i vuggestuen vil synge og sige forskellige rim og remser til samling.   

Og i løbet af formiddagen bliver der dialogisk læsning med de store vuggestue børn.   

I børnehaven laver vi forskellige sprog lege og også dialogisk læsning.  

 

Mandag bliver børnene delt op i små grupper, hvor der bliver leget nogle sproglege.  

Børnehave børnene skal lege en leg hvor vi tager udgangspunkt i forholdsord. Her kan de bruge hinanden, hvis nogle bliver i tvivl.  

Så skal de lege en leg om farver. Her skal de finde en ting på stuen som har samme farve som det kort den voksne viser dem. Så bliver de spurgt om hvad det er for en ting og hvad den kan bruges til.  

En tredje leg er om dyrelyde. Her gælder det om at lytte til en dyrelyd og så fortælle hvad det er for et dyr og finde det på bordet sammen med nogle andre dyr.  

Så er der nogle billeder hvor børnene skal sætte de billeder sammen som rimer.  

Tampen brænder er også en leg hvor vi bruger forholdsordne, så de bliver øvet på en anden måde også.  

Bagefter snakker vi om hvilke beklædning vi har på til de forskellige årstider.  

 

Børnene leger de lege som passer til deres alder og udviklingstrin.  

 

Tirsdag tager nogle af børnene på biblioteket og låner nogle bøger, som vi skal bruge til dialogisk læsning på de forskellige alderstrin.  

 

Onsdag er der så dialogisk læsning, hvor der er samtaler før, imens og efter historien er læst. Den voksne vil stille børnene nogle hv - spørgsmål for at få børnene i samtale, så det ikke kun bliver ja, nej svar.  

 

Torsdag leger vi legene igen.  

 

Fredag holder vi en fælles rock med rim og remser.  

 

 

Evaluering:  

Om mandagen delte vi os op i alderssvarende grupper. Børnenes basis grupper.  

Minigruppen var sammen med lillegruppen ovre i børnehaven.  

Vi delte sproglegene ud i grupperne og skiftede om rekvisitterne. Legene blev udført så de passede til børnegruppen. Nogle af legene passede kun på de storebørn.  

Der var en voksen i hver gruppe som styrede aktiviteten og havde så en hjælper med. I storegruppen var der dog ingen hjælper, men det klarede de uden.  

I lillegruppen gik det fint. Vi legede først legen med dyrelyde. Og bagefter snakkede vi om hvad vi har på af tøj, så det passer til vejret.  

Den sidste leg vi legede var med farver. Den voksne havde nogle farvekort med og børnene skulle så finde noget på stuen, som havde den farve. Her var det lidt svært at komme tilbage til legen igen. Der var det meste af deres tålmodighed brugt. Der var også gået en lille halv time.  

Til frokost begyndte det at regne voldsomt, og børnene fortalte så at vi skal have regntøj på, og man kan hoppe i vandpytter hvis man har gummistøvler på.  

 

I mellemgruppen fandt de ud af at nogle af legene var der for mange børn med, så det blev lidt svært at udføre, som de havde planlagt. Men så blev legen udført lidt anderledes og så gik det bedre.  

Storegruppen klarede legene som planlagt.  

Vi lagde hurtigt mærke til at deres tålmodighed holdte mere jo ældre børnene er.  

 

Om tirsdagen skulle 2 børn fra hver gruppe på biblioteket, for at låne bøger til dialogisk læsning. Der var lidt problemer med personalet, så minigruppen og en voksen tog afsted.  

Først legede børnene på biblioteket og bagefter blev der læst historie. En af de bøger vi lånte med hjem til læsning.  

 

Om onsdagen havde vi dialogisk læsning. Børnene i minigruppen valgte den bog, de før læste på biblioteket.  

I mellemgruppen, var det lidt svært at læse, da børnene der er på forskellige udviklingsniveau. Så de måtte læse flere bøger og spørge de børn som passede til bogen.  

I storegruppen gik det fint. Nogle af børnene havde hørt historien dagen før, i spisecafeen, og kunne svare, mens de andre som ikke havde hørt den før lyttede med.  

 

Torsdag skulle vi lege sproglegene igen. Kun nogle blev udført.  

Legen med forholdsordene blev ikke udført om tirsdagen, da den krævede mere plads end der er på stuen, hvor de andre lege blev udført. Så legen med forholdsord, blev udført på legepladsen om torsdagen.  

 

Om fredagen havde vi fællesrock ude på fodboldbanen.  

En voksen holdte rimekortene op og børnene fortalte hvad der rimede. Det var mest de store der kunne svare, men da de så havde fortalt hvad der rimede, råbte vi det alle sammen, også de små.  

Bagefter sang vi andre sange så alle kunne deltage på lige fod, uanset alder. 

 

 

I vuggestuen har de hørt rim og remser til samling og der er blevet lavet dialogisk læsning for nogle af de store vuggestue børn.