Årets gang

I løbet af året har vi forskellige traditioner og spændende aktiviteter. Læs her, hvordan årets gang er i Børnehuset Universet.

Vi flere faste begivenheder:

  • Fastelavn
  • Afslutningsfest for førskolebørnene
  • Fælles afslutning for førskolebørnene
  • Forældremøde
  • Koloni for Storegruppen
  • Sankt Hans for børn
  • Sommerfest
  • Bedsteforældredag med halloweentema
  • Julefest

Derudover så har vi Forældrefredage fordelt ud over hele året, hvor I har mulighed for at komme og lave nogle forskellige ting med jeres barn.

En gang om året afholder vi fællesspisning i de enkelte grupper.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg