Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Det skal være godt at være barn i Børnehuset Universet!

Det er derfor vigtigt for os, at alle børn bliver mødt i børnehøjde af anerkendende voksne. I Børnehuset Universet skal man have lov til at være den, man er, med de eventuelle udfordringer, man har med sig. Alle skal samtidig opleve, at de er en del af fællesskabet - at de blandt andet oplever at have gode venner. Vi tror på, at børn udvikler sig i relation med andre børn ud fra Howard Gardners teori om mesterlære. Derfor må børn i Universet gå på tværs af grupper, og børnene i Universet har en stor grad af medbestemmelse for deres eget liv.

Vi tror på, at demokrati i børnehøjde og at have medbestemmelse er vigtig læring i forhold til børnenes dannelsesproces. Vi bestræber os på at børnene i Universet lærer at mestre dette inden de forlader børnehaven for at starte i SFO, da dette er vigtig læring, når man bor i et land som Danmark.

Samtidig lægger vi også meget vægt på, at børnene inddrages i det daglige, og at de selv lærer at mærke efter, hvad de har brug for og lyst til lige her og nu. Dette sker selvfølgelig med guidning og støtte i forhold til, hvor det enkelte barn er i sin udvikling.

I Universet arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang til børn. Vi tager udgangspunkt i Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling. Det betyder, at vi går sammen med børnene, vi går foran børnene og guider dem, og vi går bag ved børnene og understøtter deres initiativer.

For at leve op til vores målsætning arbejder vi med åben plan, funktionsopdeling af husene med tematiserede lege- og læringsmiljøer samt værksteder - rum i rummene, og at de voksne følger børnene. Vi har små og store projekter, som både kan være aldersopdelt og på kryds og tværs af basisgrupperne. Børnene har deres basisgruppe og stue, hvor de ”hører til”, men de besøger hinanden på kryds og tværs, og mange aktiviteter går således også på tværs af grupperne.

Eksempler på projekter og aktiviteter kan være:

 • Science
 • Fokus på dyr og planter
 • ’Ud i det blå’
 • Sanser
 • Eventyr
 • Krop og bevægelse
 • Musik og rytmik
 • Vand
 • Indianer
 • Farver
 • OL
 • Sprog
 • Og meget mere.

Vi er meget bevidste om vores faglige fundament og vores pædagogiske værdigrundlag. Vi arbejder ud fra temaerne i de pædagogiske læreplaner og bruger dem aktivt i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af vores forskellige projekter, som således indeholder mål for, hvilke kompetencer og erfaringer det enkelte projekt skal give børnene mulighed for at tilegne sig. Jo mere strukturerede vi er som voksne, jo mere indflydelse kan børnene få på deres hverdag. Alt dette er med til at gøre det rart at være barn i Universet.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg